Your address will show here +12 34 56 78

Landelijk

Landelijk zijn afspraken nodig om innovatie en goed gebruik van ict te bevorderen. We werken aan het verbeteren van de landelijke voorwaarden die nodig zijn om beter gebruik te maken van ict-oplossingen. Dat doen we door middel van onderzoek naar praktijksituaties en het maken van toekomstvaste afspraken over connectiviteit.

Alle partners van het Doorbraakproject zijn betrokken bij wat landelijk geregeld moet worden, zodat scholen geen belemmeringen in de markt en het systeem ondervinden.

Onderzoek naar praktijksituaties

We willen weten wat werkt in de toepassing van meer gepersonaliseerd leren en onder welke condities dat werkt. Dit wordt onderzocht aan de hand van praktijksituaties.


Lees meer

Connectiviteit

Onderwijs is cruciaal om elk kind het onderwijs te geven waar het recht op heeft om te kunnen leven en werken in de 21e eeuw. Als ict goed gebruikt wordt, helpt het om leerlingen te motiveren en laat het hen beter presteren en sneller leren.


Lees meer

Aanbestedingsadviesraad

Wilt u onafhankelijk advies over uw ict-aanbesteding? Een aanbestedingsadviesraad geeft advies over uw inkoop van ict: van infrastructuur tot devices en leermiddelen.


Lees meer