Your address will show here +12 34 56 78

Het beste in leerlingen naar boven halen

Dat kan met onderwijs op maat dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en bij de vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt. Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ict leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat of gepersonaliseerd leren met ict complex is. Daar werken we in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT aan.

Over het
Doorbraakproject

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Kennisnet is de penvoerder van het Doorbraakproject.

Het Doorbraakproject heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt. 

ministerielogo_1_hover

ministerie_logo2

carousel_voraad

carousel_poraad

line_horizontal

School


In de school staan de keuzes en de vragen over gepersonaliseerd leren met ict centraal. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor scholen en schoolbesturen. Zij maken keuzes over hun onderwijs en formuleren welke ict-oplossingen en -producten zij nodig hebben.

De PO-Raad en VO-raad verzorgen de activiteiten richting scholen. Het programma van de PO-Raad en Kennisnet heet Slimmer leren met ICT. Het programma van de VO-raad heet Leerling 2020.

line_horizontal

Keten

In de keten van toegang tot aan het gebruik van digitale leermiddelen moeten systemen soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. We versnellen de ontwikkeling en implementatie van de benodigde standaarden die de verbinding leggen tussen leermiddelen, leerdoelen en het leerproces. Zo kunnen leraren digitaal leermateriaal van diverse aanbieders combineren, informatie over het leerproces van de leerling vanuit verschillende bronnen inzien én (met de leerling) het leerproces plannen en bijsturen. De vragen van scholen en schoolbesturen over gepersonaliseerd leren met ict staan centraal. Deze worden verhelderd, versterkt en gebundeld aangeboden aan aanbieders. Zo wordt massa aan de vraagzijde gemaakt.

line_vertical

Landelijk


Landelijk zijn afspraken nodig om innovatie en goed gebruik van ict te bevorderen. We werken aan het verbeteren van de landelijke voorwaarden die nodig zijn om beter gebruik te maken van ict-oplossingen. Dat doen we door middel van onderzoek naar praktijksituaties en het maken van toekomstvaste afspraken over connectiviteit.

In het nieuws

Landelijk

Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT

3 april 2017

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadvi...

Landelijk

Volgende stap bescherming privacy leerlingen

3 april 2017

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de priva...

Keten

Het verbinden van leermaterialen aan leerdoelen in po is in trek!

3 april 2017

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdo...