Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

De ambities van het Doorbraakproject zijn opgesteld voor de nabije toekomst, maar wat komt er daarna? Hoe ziet het onderwijs er op langere termijn uit (bv. anno 2030), is hier iets over te zeggen en kunnen we daar nu al op inspelen? Om dit te onderzoeken heeft staatssecretaris Sander Dekker een onderzoekscommissie geformeerd.

0