Marktconsultatie voor snel internet op school

Circa 8% van de schoollocaties in Nederland heeft geen toegang tot glas of kabel, en is daarmee verstoken van een adequate internetverbinding. Het gaat om ongeveer 800 schoollocaties, waar het gebruik van digitale leermiddelen problematisch is of dat naar verwachting op korte termijn wordt. Kennisnet voerde in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT een marktconsultatie uit om aanbieders te bewegen een aanbod te doen voor deze scholen. De algemene geanonimiseerde resultaten van die consultatie met een overzichtsbijlage kunt u hier downloaden. Informatie over het specifieke aanbod op uw locatie(s) is op te vragen bij projectleider Petra Nederkoorn via p.nederkoorn@kennisnet.nl.

Een snelle internetverbinding is een cruciale factor in het bieden van kwalitatief hoogwaardig eigentijds onderwijs. Scholen maken steeds meer gebruik van tablets, laptops, pc’s en digiborden. Leerlingen zijn tegelijkertijd online, soms zelfs met meerdere devices. Het gebruik van digitaal leermateriaal en andere applicaties uit de cloud neemt toe en de gebruikte toepassingen worden multimedialer (foto’s, audio en video) en interactiever. Audio en video worden niet alleen gedownload, maar ook steeds vaker geüpload. Daardoor groeit de behoefte aan schaalbare, snelle en betaalbare (internet)connectiviteit.

Schaalbaarheid van zowel de upload- als de download-snelheid is een belangrijke factor in het garanderen van een toekomstvaste verbinding. Uit onderzoek blijkt echter dat 55% van de scholen geen toegang heeft tot glasvezel, 47% van de scholen heeft wel toegang tot kabel, waarmee voor een deel van de scholen in de huidige behoefte kan worden voorzien. Circa 8% van de schoollocaties heeft geen toegang tot glas of kabel, en is daarmee verstoken van een adequate internetverbinding.

Daarnaast is de constatering dat de door de markt geboden maandtarieven voor met name glasvezelverbindingen voor veel scholen een obstakel zijn. Ook blijkt dat expertise en kennis over de externe internetverbinding en de interne netwerkinfrastructuur niet op alle scholen aanwezig zijn. Daarom kan een adviseur de resultaten van de marktconsultatie en de consequenties voor uw school of schoolbestuur toelichten. We kunnen u bovendien adviseren over de volgende onderwerpen:

Hoe bereid ik mijn school voor op werken in de cloud, op toekomstvaste digitale leergangen en op gepersonaliseerd leren? Welke infrastructuur is daarvoor nodig?
Kan ik eventueel met mijn bestaande infrastructuur uit de voeten? Of moet ik nieuwe investeringen doen?
Hoe ga ik om met de kosten?
Hoe kan ik, samen met mijn ict-coördinator, de markt beter bevragen, zodat ik offertes krijg met een juiste prijs-prestatieverhouding?
U kunt een beroep doen op het adviesloket via slimmerlerenmetict@poraad.nl of b.keijzer@kennisnet.nl. Eenvoudige adviezen kunnen via mail gegeven worden, voor complexere vraagstukken kan een adviseur langskomen voor maximaal twee dagdelen.