Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Op 3 september zijn in de Digital Enterprise bij weekblad Elsevier twee artikelen gepubliceerd over digitalisering in het onderwijs, met een column van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker als voorwoord:

1) Digitalisering van economie en onderwijs, met bijdragen van minister van Economische Zaken Henk Kamp en bestuurlijk aanjager van het Doorbraakproject Remco van Lunteren

2) Digitalisering in het onderwijs, met bijdragen van vice-voorzitter PO-Raad Simone Walvisch, voorzitter VO-raad Paul Rosenmöller en schoolbestuurders Rieks Schoenmaker van het Erasmus en Hans Kelderman van de Aloysius Stichting

Deze artikelen zijn verschenen in de special Digital enterprise van september 2016, uitgave van Pulse Media Group, als bijlage bij weekblad Elsevier.

 

0

De ervaringen die de scholen in de Leerlabs opdoen en de opgeleverde resultaten worden gedeeld op de resultatenpagina van Leerling 2020. Hier vind je allerlei verschillende soorten resultaten, zoals kickstarters om docenten op weg te helpen om digitale tools in de les te gebruiken, een evaluatiewijzer om je vaardigheden van didactisch coachen in kaart te brengen of een filmpje over hoe een school onderwijsvernieuwing heeft ingezet.

Elke week komt er minimaal één resultaat uit een Leerlab beschikbaar op de website. Om op de hoogte te blijven welke resultaten uit de Leerlabs komen, volg je de resultaten van Leerling 2020 op Facebook of abonneer je je op de nieuwsbrief van Leerling 2020.

0

Scholen die graag aan de slag willen met het variëren of arrangeren met digitaal lesmateriaal vanuit hun elektronische leeromgeving, of scholen die graag meer inzicht in de voortgang van de leerling willen door middel van een dashboard waarin de gegevens uit verschillende digitale leermiddelen bij elkaar komen, kunnen nu in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij de realisatie van hun praktijksituatie. Dit betreft vooral scholen die al in een Leerlab deelnemen (vo) of een versnellingsvraag ondersteunen (po). Zij kunnen extra hulp krijgen om met hun leveranciers in gesprek te gaan over hun wensen.

0

Eind september start de derde en laatste serie Leerlabs, waaraan 75 nieuwe vo-scholen gaan meedoen, verspreid over 12 Leerlabs. Met de Leerlabscholen uit de eerste en tweede serie erbij opgeteld zijn vanaf eind september in totaal 210 scholen betrokken bij de 34 Leerlabs. In Leerlabs zijn groepen scholen aan de slag met hun thema’s op het gebied van gepersonaliseerd leren met een focus op ict.

Voor de laatste serie Leerlabs hebben zich meer scholen aangemeld dan dat er plek is. Een speciaal opgerichte onafhankelijke commissie, bestaande uit onder andere docenten van Leerlabscholen uit serie 1, heeft drie criteria centraal gesteld bij het indelen van de Leerlabs: redelijkheid (is de gekozen verdeling eerlijk en aanvaardbaar?), effectiviteit (in welke mate draagt het thema bij aan het verder brengen van de beweging van gepersonaliseerd leren (met ict)?) en evenwicht (is de verhouding tussen regio’s, schoolsoorten en thematiek in balans?).

De scholen die ingedeeld zijn in een Leerlab hebben op 22 september een gezamenlijke startbijeenkomst.

De scholen die niet ingedeeld zijn in een Leerlab zijn uitgenodigd om tijdens een brainstormsessie met elkaar na te denken hoe de vraagstukken van de school rondom gepersonaliseerd leren alsnog opgepakt kunnen worden.

0

De leergang Slimmer leren met ICT biedt een goede basis om in de schoolorganisatie met ict aan te slag te gaan. In vier dagen, verspreid over het schooljaar 2016-2017, wordt de diepte in gegaan, is er ruimte voor de eigen casuïstiek en uitdaging om, samen met het schoolteam, verder te gaan.

Coördinator leergang Eelke Bosman (PO-Raad) verwoordt het goed: ,,De leergang geeft de mogelijkheid om dieper op de inhoud in te gaan. Doordat de dagen verspreid zijn over het hele schooljaar kan men ook direct aan de slag in de organisatie. De ontwikkelingen binnen de eigen schoolorganisatie staan centraal en tijdens de bijeenkomsten bieden we inspiratie en handvatten waar de deelnemers zelf weer mee aan de slag kunnen. Daarnaast is de leergang nog niet in beton gegoten, maar bepalen we een deel van het programma aan de hand van de vraagstukken van de deelnemers. Een spannend proces dat past bij onderwijs op maat.’’

De PO-Raad nodigt schoolbestuurders uit om collega-bestuurders, stafmedewerkers (ict-coördinatoren) en schoolleiders mee te nemen en samen deel te nemen aan de leergang. Zo kan het team, gericht op de eigen organisatie, leren en ontwikkelen. Ook wordt de daadwerkelijke implementatie van ict een gezamenlijke en gedragen actie.

Om een optimaal resultaat te bereiken wordt materiaal aangereikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Wij zorgen voor de faciliteiten om ook tussen de bijeenkomsten in kennis uit te wisselen met andere deelnemers.

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober, de andere data zijn 8 december 20169 februari 2017 en 11 mei 2017Hier vindt u meer informatie over de leergang en middels het webformulier kunt u zich aanmelden. De leergang is voor u geschikt als uw organisatie aan de slag wil met ict of hiermee al goed op weg is en een duidelijke visie op onderwijs en ict heeft. Bekijk de filmpjes op deze pagina om te zien of dit voor u geldt.

Deelnemen aan de leergang is gratis.

0