Leergang Slimmer leren met ICT

De leergang Slimmer leren met ICT biedt een goede basis om in de schoolorganisatie met ict aan te slag te gaan. In vier dagen, verspreid over het schooljaar 2016-2017, wordt de diepte in gegaan, is er ruimte voor de eigen casuïstiek en uitdaging om, samen met het schoolteam, verder te gaan.

Coördinator leergang Eelke Bosman (PO-Raad) verwoordt het goed: ,,De leergang geeft de mogelijkheid om dieper op de inhoud in te gaan. Doordat de dagen verspreid zijn over het hele schooljaar kan men ook direct aan de slag in de organisatie. De ontwikkelingen binnen de eigen schoolorganisatie staan centraal en tijdens de bijeenkomsten bieden we inspiratie en handvatten waar de deelnemers zelf weer mee aan de slag kunnen. Daarnaast is de leergang nog niet in beton gegoten, maar bepalen we een deel van het programma aan de hand van de vraagstukken van de deelnemers. Een spannend proces dat past bij onderwijs op maat.’’

De PO-Raad nodigt schoolbestuurders uit om collega-bestuurders, stafmedewerkers (ict-coördinatoren) en schoolleiders mee te nemen en samen deel te nemen aan de leergang. Zo kan het team, gericht op de eigen organisatie, leren en ontwikkelen. Ook wordt de daadwerkelijke implementatie van ict een gezamenlijke en gedragen actie.

Om een optimaal resultaat te bereiken wordt materiaal aangereikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Wij zorgen voor de faciliteiten om ook tussen de bijeenkomsten in kennis uit te wisselen met andere deelnemers.

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober, de andere data zijn 8 december 20169 februari 2017 en 11 mei 2017Hier vindt u meer informatie over de leergang en middels het webformulier kunt u zich aanmelden. De leergang is voor u geschikt als uw organisatie aan de slag wil met ict of hiermee al goed op weg is en een duidelijke visie op onderwijs en ict heeft. Bekijk de filmpjes op deze pagina om te zien of dit voor u geldt.

Deelnemen aan de leergang is gratis.