Laatste serie Leerlabs (vo) van start

Eind september start de derde en laatste serie Leerlabs, waaraan 75 nieuwe vo-scholen gaan meedoen, verspreid over 12 Leerlabs. Met de Leerlabscholen uit de eerste en tweede serie erbij opgeteld zijn vanaf eind september in totaal 210 scholen betrokken bij de 34 Leerlabs. In Leerlabs zijn groepen scholen aan de slag met hun thema’s op het gebied van gepersonaliseerd leren met een focus op ict.

Voor de laatste serie Leerlabs hebben zich meer scholen aangemeld dan dat er plek is. Een speciaal opgerichte onafhankelijke commissie, bestaande uit onder andere docenten van Leerlabscholen uit serie 1, heeft drie criteria centraal gesteld bij het indelen van de Leerlabs: redelijkheid (is de gekozen verdeling eerlijk en aanvaardbaar?), effectiviteit (in welke mate draagt het thema bij aan het verder brengen van de beweging van gepersonaliseerd leren (met ict)?) en evenwicht (is de verhouding tussen regio’s, schoolsoorten en thematiek in balans?).

De scholen die ingedeeld zijn in een Leerlab hebben op 22 september een gezamenlijke startbijeenkomst.

De scholen die niet ingedeeld zijn in een Leerlab zijn uitgenodigd om tijdens een brainstormsessie met elkaar na te denken hoe de vraagstukken van de school rondom gepersonaliseerd leren alsnog opgepakt kunnen worden.