Op weg naar een roadmap voor metadatering

In Edu-K is in juni afgesproken dat een roadmap ontwikkeld wordt voor het implementeren van metadata. Daartoe zullen gebruiksscenario’s (use cases) voor metadatering worden uitgewerkt. Vanuit de lijn Keten van het Doorbraakproject werkt men aan deze uitwerking. Scholen en leveranciers die geïnteresseerd zijn in de uitwerking van deze use cases kunnen zich melden bij projectleider Keten Manon Haartsen (m.haartsen@kennisnet.nl).