Resultaten Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Scholen maken al veel gebruik van ict, maar er zijn nog belemmeringen die een brede inzet van ict in de weg staan. In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werken partijen samen om die belemmeringen op te heffen. In onze overzichtspublicatie presenteren wij u graag de voorlopige resultaten van het project.

U kunt een hardcopy bestellen via info@doorbraakonderwijsenict.nl.