Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en schoolbesturen kosteloos terecht voor onafhankelijk advies over ict-gerelateerde aanbestedingen: van infrastructuur tot devices en leermiddelen. Op een laagdrempelige wijze voorzien de experts van de Aanbestedingsadviesraad scholen en schoolbesturen van praktisch advies om hun inkooptraject te verbeteren. Kan de Aanbestedingsadviesraad ook voor uw inkooptraject iets betekenen?

Vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zien we dat scholen en schoolbesturen regelmatig worstelen met hun inkooptrajecten en aanbestedingen binnen de domeinen verbindingen en infrastructuur, hardware en devices alsook programmatuur en leermiddelen. Met de oprichting van de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT ondersteunen wij u met de mogelijkheid om laagdrempelig advies te verkrijgen bij uw inkooptraject.

De Aanbestedingsadviesraad kent een brede samenstelling: personen met achtergronden in onderwijs, inkoop in de publieke sector en ict. Vanuit deze brede expertise zijn zij beschikbaar om u op twee momenten in uw inkooptraject onafhankelijk advies te geven:

Het eerste advies gaat over uw inkoop en/of aanbestedingsstrategie. Worden uw beleidskeuzes optimaal vertaald in de vraag die u wilt stellen aan leveranciers, mede gezien de ontwikkelingen op de markt? Is de manier van aanbesteden de meest passende?

Het tweede advies gaat over de door u opgestelde inkoop en/of aanbestedingsdocumenten. Komen de doelstellingen die u met uw inkooptraject of aanbesteding wilt realiseren voldoende tot uitdrukking? Leiden de door u gehanteerde selectie- en gunningscriteria tot een goed onderscheid tussen de inschrijvers in de aanbesteding of het offertetraject?

De Aanbestedingsadviesraad is inmiddels aan de slag met de eerste adviesvragen. Zo heeft de raad recent een middelgroot schoolbestuur binnen het primair onderwijs geadviseerd over het efficiënt organiseren van de inkoop van computers, laptops en andere hardware.

Kan de Aanbestedingsadviesraad ook iets voor u betekenen? Uw project kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@doorbraakonderwijsenict.nl o.v.v. ‘advies aanbestedingsadviesraad’. Meer informatie over de Aanbestedingsadviesraad

0

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de privacy van leerlingen beter te beschermen (Wet pseudonimisering persoonsgebonden nummer t.b.v. geven onderwijs en begeleiding onderwijsdeelnemers). Het wetsvoorstel maakt het mogelijk een pseudoniem te gebruiken dat leerlingen eenduidig identificeert. Het pseudoniem is een unieke, versleutelde afgeleide van het persoonsgebonden nummer. Naar verwachting treedt de wet in januari 2018 in werking, na advies van de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

De nummervoorziening – gerealiseerd binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT – helpt privacy en beveiliging rond het gebruik van digitaal leermateriaal praktisch vorm te geven.

Minimale gegevensuitwisseling

Leren wordt steeds meer digitaal. Voor het inloggen op digitale leermiddelen en voor het bijhouden van leerresultaten worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen school en leverancier. Met het pseudoniem kan deze gegevensuitwisseling tot een minimum worden gereduceerd en bovendien volledig geautomatiseerd verlopen. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling is minder foutgevoelig en beter te beveiligen. Zo wordt de privacy van leerlingen in de praktijk beter gewaarborgd.

Het bericht van de PO-Raad hierover

Informatie over mede-onderschrijven van het privacyconvenant

Informatie over het ketenpseudoniem en de implementatie daarvan

 

 

0

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Linked Data Rekenen. Het jaar 2017 zal voor de Proeftuin Rekenen in het teken staan van experimenteren wat een centraal dashboard kan betekenen voor het onderwijs. Kennisnet en SLO onderzoeken samen met ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Muiswerk, KPC groep en Scolly wat de waarde is van het verbinden van leermaterialen aan leerdoelen.

Stel, je werkt met de methode Alles Telt!, De Wereld in Getallen, Rekenrijk of Muiswerk. In de Proeftuin Rekenen kun je de voortgang van leerlingen volgen per leerdoel. (Leerlingen houden hun voortgang bij per leerdoel en uit de digitale methodes wordt de voortgang automatisch ingelezen.) Als je signaleert dat een leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, kun je in de Proeftuin Rekenen aanvullende leermaterialen vinden die verbonden zijn aan dat leerdoel. Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in de behoefte van de leerling en gericht ingrijpen in het leerproces.

Meer dan 30 scholen hebben zich aangemeld om te experimenteren met de Proeftuin Rekenen. Er zullen onderzoeken plaatsvinden vanuit de Proeftuin Rekenen, maar ook vanuit de scholen zelf. Met behulp van de proefopstelling die de Proeftuin Rekenen biedt, kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken aan welke criteria leerdoelen en/of metadata moeten voldoen om de leermaterialen te vinden die je als leraar/leerling zoekt en om inzicht te verkrijgen in het leerproces van leerlingen. De lessen die we samen leren zullen breed worden gedeeld zodat iedereen zijn voordeel hiermee kan doen.

De Proeftuin Rekenen zal tot de zomervakantie 2017 in gebruik genomen worden en is geschikt voor rekenen, groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ben je benieuwd naar de lessen die wij leren? Meld je dan aan voor de Proeftuin Rekenen nieuwsbrief.

0

Gedeeld leiderschap creëer je zo

Het februarinummer van het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 ging over schoolleiders. Hierin ook aandacht voor het veranderkrachttraject dat door Schoolinfo is opgezet. “Het is een tool om gedeeld leiderschap te creëren”, aldus Ronald Schaefer van het Corlaer College. Bekijk het artikel. Schoolinfo heeft ook meegewerkt aan het maartnummer van Van 12 tot 18 dat in het teken van gepersonaliseerd leren stond. Bekijk ook deze artikelen

Ontdek de 9 verandervragen

Om scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun veranderingen heeft Schoolinfo een basisplan Veranderaanpak opgesteld. Het plan bestaat uit 9 verandervragen. Door het beantwoorden van de vragen biedt het scholen een instrument van zelfreflectie. Zijn we nog wel op de goede weg of is bijsturing nodig? Ontdek de 9 verandervragen

Gepersonaliseerd leren: wat merkt de leerling?

In samenwerking met Scholieren.com heeft Leerling 2020 een enquête gehouden onder leerlingen over gepersonaliseerd leren en ict. Hoofdvraag: wat merkt de leerling van deze ontwikkeling? Bekijk de resultaten

Aandacht voor de leerlabs in De Nieuwe Meso

In De Nieuwe Meso stonden een aantal artikelen over de Leerling 2020 leerlabscholen. Lees de portretten van schoolleiders en docenten die gepersonaliseerd leren vormgeven in hun scholen. Bekijk de artikelen via Leerling 2020

 

 

0

Kijk naar hoe ik in de klas presteer in plaats van op een toets

“Goede communicatie en begeleiding van een vertrouwenspersoon op school”, “Weg met de hokjes vmbo, havo, vwo” en “Hoe geweldig zou het zijn als we geen cijfers hebben?” Zomaar enkele uitspraken van aanwezige leerlingen tijdens de eerste bijeenkomst Schoolleiders voor de Toekomst. Bekijk het artikel.

Sluit aan bij Schoolleiders voor de Toekomst

Schoolinfo ondersteunt en faciliteert de groep Schoolleiders voor de Toekomst bij het opzetten van een brede, landelijke beweging van schoolleiders. Hun doel is om initiatieven op het gebied van het anders organiseren van leren te bundelen en te kijken naar wat het onderwijs van morgen nodig heeft. De groep ziet de schoolleider als de verbinder voor alle initiatieven voor modernisering. Wil jij ook de omslag maken? Dan nodigen wij je uit om mee te komen praten, denken en doen. Neem contact op via schoolleiders@schoolinfo.nl.

Docentencongres

Het docentencongres over gepersonaliseerd leren op 9 maart in Hilversum was op twee manieren een speurtocht. Vanwege de festivalopzet met blokkenschema en een groot aanbod kon je je eigen route kiezen. Daarnaast wilden veel docenten antwoord vinden op de vraag: hoe ga ik gepersonaliseerd lesgeven?

 

 

0

Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs en marktpartijen aan de overheid in het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’. Zij presenteerden het manifest op 19 januari. 

Scholen willen steeds meer gebruik maken van digitale (en adaptieve) leermiddelen. Hiermee kunnen zij leerlingen meer onderwijs op maat bieden en krijgen leraren sneller inzicht in hoe leerlingen zich ontwikkelen. Bovendien kunnen leerlingen zo kennis en vaardigheden opdoen waarbij ze later goed voorbereid de arbeidsmarkt op komen.

Scholen lopen hierbij echter tegen belemmeringen aan. Zo zijn vele niet aangesloten op goed internet en lopen ze op tegen torenhoge kosten van digitaal lesmateriaal. Voor papieren boeken geldt een btw-tarief van 6 procent terwijl over digitale leermiddelen 21 procent moet worden betaald. Ook is de bekostiging van het onderwijs onvoldoende om in ict te kunnen investeren.

Onderwijs, ouders en marktpartijen willen met het manifest laten zien dat zij zich samen verder zullen inzetten om ict meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze samen meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Ook is het belangrijk dat scholen leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen waarmee ze goed met digitale leermiddelen kunnen werken.

De overheid moet ook haar verantwoordelijkheid nemen vinden de partijen, en zorgen dat de broodnodige randvoorwaarden hierbij in orde zijn, zoals goed internet. In veel verkiezingsprogramma’s ontbreekt aandacht voor dit belangrijke thema. Met een nieuw kabinet op komst, kan dat grote gevolgen hebben. Als we niet nu investeren, lopen onze leerlingen achterstanden op en missen zij later aansluiting op de arbeidsmarkt, vrezen PO-Raad en VO-raad, betrokken bij het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Ondertekenaars van het manifest

Tot de ondertekenaars van het manifest behoren: PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Ouders & Onderwijs, GEU, Heutink, Heutink ICT, Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BaB), de Rolf groep, KBb-educatief, VO-content en EDventure.

Ondersteun ook!

Wilt u het manifest ook ondersteunen? Laat uw stem horen op www.poraad.nl/ictmanifest.

  1. Nú investeren in onderwijs van morgen met razendsnel internet
  2. Nú investeren in onderwijs van morgen met voldoende digitale leermiddelen
  3. Nú investeren in onderwijs van morgen met vaardige leraren
0

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn leerlingen? Dit is altijd al de kernvraag geweest voor vakdocenten en mentoren. Daarbij spelen vragen als: Wie moet ik achter de broek aan zitten? Welk onderwerp is voor veel leerlingen lastig? Zijn ze wel goed voorbereid op het examen? Deze bekende vragen worden nog lastiger te beantwoorden als veel van het leren van de leerlingen plaatsvindt in allerlei verschillende digitale omgevingen. Op veel plaatsen ontstaat dan voortgangsinformatie. Zie als leraar (of leerling) het overzicht dan maar eens te krijgen. Een dashboard kan hiervoor een oplossing zijn.

In de leerlabs zijn verschillende scholen op zoek naar het antwoord op deze vragen. Een tiental scholen worden inmiddels ondersteund door de lijn Keten om de vraag scherper te maken. Want een dashboard klinkt mooi, maar welke informatie moet daar dan precies op staan? En hebben we het over één dashboard of over een samenwerking tussen meerdere dashboards? Vervolgens gaan de scholen met leveranciers in gesprek, op zoek naar de mogelijkheden. We beginnen met de leveranciers van hun digitale leermaterialen en hun leerlingadministratiesysteem, en breiden die groep uit waar nodig.

In deze zogenaamde ‘praktijksituaties’ knippen we het vraagstuk voor inzicht in de voortgang op in kleine stukjes. Een eerste stukje is het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende digitale systemen. Zo onderzoeken we met een school hoe de toetsresultaten (en de onderliggende RTTI-scores) op een geautomatiseerde manier beschikbaar komen in een voortgangsdashboard. Parallel daaraan gaan we, met de leraren en leveranciers, bekijken wat de mentor nodig heeft om zijn begeleidingswerk goed te kunnen doen. Daarbij kijken we ook naar reeds beschikbare overzichtsdashboards voor de vakdocent.

Kleine stappen, samen met de leraren en de leveranciers, gaan helpen om de leraar te voorzien van nog meer inzicht om daarmee de leerlingen nog verder te brengen. Tegelijkertijd brengen deze stappen leveranciers meer informatie over de precieze wensen en behoeften van scholen op dit gebied. Zo kunnen zij sneller aan de slag met de doorontwikkeling van hun producten. Met het tactisch overleg Inzicht in het Leerproces VO bekijken we publiek-privaat hoe dit inzicht en onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in de voortgang op lange termijn.

0