Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en schoolbesturen kosteloos terecht voor onafhankelijk advies over ict-gerelateerde aanbestedingen: van infrastructuur tot devices en leermiddelen. Op een laagdrempelige wijze voorzien de experts van de Aanbestedingsadviesraad scholen en schoolbesturen van praktisch advies om hun inkooptraject te verbeteren. Kan de Aanbestedingsadviesraad ook voor uw inkooptraject iets betekenen?

Vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zien we dat scholen en schoolbesturen regelmatig worstelen met hun inkooptrajecten en aanbestedingen binnen de domeinen verbindingen en infrastructuur, hardware en devices alsook programmatuur en leermiddelen. Met de oprichting van de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT ondersteunen wij u met de mogelijkheid om laagdrempelig advies te verkrijgen bij uw inkooptraject.

De Aanbestedingsadviesraad kent een brede samenstelling: personen met achtergronden in onderwijs, inkoop in de publieke sector en ict. Vanuit deze brede expertise zijn zij beschikbaar om u op twee momenten in uw inkooptraject onafhankelijk advies te geven:

Het eerste advies gaat over uw inkoop en/of aanbestedingsstrategie. Worden uw beleidskeuzes optimaal vertaald in de vraag die u wilt stellen aan leveranciers, mede gezien de ontwikkelingen op de markt? Is de manier van aanbesteden de meest passende?

Het tweede advies gaat over de door u opgestelde inkoop en/of aanbestedingsdocumenten. Komen de doelstellingen die u met uw inkooptraject of aanbesteding wilt realiseren voldoende tot uitdrukking? Leiden de door u gehanteerde selectie- en gunningscriteria tot een goed onderscheid tussen de inschrijvers in de aanbesteding of het offertetraject?

De Aanbestedingsadviesraad is inmiddels aan de slag met de eerste adviesvragen. Zo heeft de raad recent een middelgroot schoolbestuur binnen het primair onderwijs geadviseerd over het efficiënt organiseren van de inkoop van computers, laptops en andere hardware.

Kan de Aanbestedingsadviesraad ook iets voor u betekenen? Uw project kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@doorbraakonderwijsenict.nl o.v.v. ‘advies aanbestedingsadviesraad’. Meer informatie over de Aanbestedingsadviesraad