Volgende stap bescherming privacy leerlingen

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de privacy van leerlingen beter te beschermen (Wet pseudonimisering persoonsgebonden nummer t.b.v. geven onderwijs en begeleiding onderwijsdeelnemers). Het wetsvoorstel maakt het mogelijk een pseudoniem te gebruiken dat leerlingen eenduidig identificeert. Het pseudoniem is een unieke, versleutelde afgeleide van het persoonsgebonden nummer. Naar verwachting treedt de wet in januari 2018 in werking, na advies van de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

De nummervoorziening – gerealiseerd binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT – helpt privacy en beveiliging rond het gebruik van digitaal leermateriaal praktisch vorm te geven.

Minimale gegevensuitwisseling

Leren wordt steeds meer digitaal. Voor het inloggen op digitale leermiddelen en voor het bijhouden van leerresultaten worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen school en leverancier. Met het pseudoniem kan deze gegevensuitwisseling tot een minimum worden gereduceerd en bovendien volledig geautomatiseerd verlopen. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling is minder foutgevoelig en beter te beveiligen. Zo wordt de privacy van leerlingen in de praktijk beter gewaarborgd.

Het bericht van de PO-Raad hierover

Informatie over mede-onderschrijven van het privacyconvenant

Informatie over het ketenpseudoniem en de implementatie daarvan