Voortgangsinformatie vo in de praktijk: kleine stappen

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn leerlingen? Dit is altijd al de kernvraag geweest voor vakdocenten en mentoren. Daarbij spelen vragen als: Wie moet ik achter de broek aan zitten? Welk onderwerp is voor veel leerlingen lastig? Zijn ze wel goed voorbereid op het examen? Deze bekende vragen worden nog lastiger te beantwoorden als veel van het leren van de leerlingen plaatsvindt in allerlei verschillende digitale omgevingen. Op veel plaatsen ontstaat dan voortgangsinformatie. Zie als leraar (of leerling) het overzicht dan maar eens te krijgen. Een dashboard kan hiervoor een oplossing zijn.

In de leerlabs zijn verschillende scholen op zoek naar het antwoord op deze vragen. Een tiental scholen worden inmiddels ondersteund door de lijn Keten om de vraag scherper te maken. Want een dashboard klinkt mooi, maar welke informatie moet daar dan precies op staan? En hebben we het over één dashboard of over een samenwerking tussen meerdere dashboards? Vervolgens gaan de scholen met leveranciers in gesprek, op zoek naar de mogelijkheden. We beginnen met de leveranciers van hun digitale leermaterialen en hun leerlingadministratiesysteem, en breiden die groep uit waar nodig.

In deze zogenaamde ‘praktijksituaties’ knippen we het vraagstuk voor inzicht in de voortgang op in kleine stukjes. Een eerste stukje is het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende digitale systemen. Zo onderzoeken we met een school hoe de toetsresultaten (en de onderliggende RTTI-scores) op een geautomatiseerde manier beschikbaar komen in een voortgangsdashboard. Parallel daaraan gaan we, met de leraren en leveranciers, bekijken wat de mentor nodig heeft om zijn begeleidingswerk goed te kunnen doen. Daarbij kijken we ook naar reeds beschikbare overzichtsdashboards voor de vakdocent.

Kleine stappen, samen met de leraren en de leveranciers, gaan helpen om de leraar te voorzien van nog meer inzicht om daarmee de leerlingen nog verder te brengen. Tegelijkertijd brengen deze stappen leveranciers meer informatie over de precieze wensen en behoeften van scholen op dit gebied. Zo kunnen zij sneller aan de slag met de doorontwikkeling van hun producten. Met het tactisch overleg Inzicht in het Leerproces VO bekijken we publiek-privaat hoe dit inzicht en onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in de voortgang op lange termijn.