Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Welke kennis, vaardigheden en houding hebben leraren nodig voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen in het primair onderwijs? Een vraagstuk waar Stichting WereldKidz, bestaande uit dertig basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, zich al een aantal jaren in verdiept. Om dit proces te versnellen, diende WereldKidz eind 2015 een ‘versnellingsvraag’ in. Wubbo Wever, voorzitter college van bestuur en Lotteke de Kruijff, directeur onderwijs, delen hun ervaringen en blikken vooruit op het resultaat van deze vraag.

0

Op de vernieuwde website Leerling2020.nl vindt de docent alles over gepersonaliseerd leren in de praktijk. Onlangs is daar een reviewpagina aan toegevoegd. Op deze pagina kunnen docenten een onderwijsproduct beoordelen en sterren toekennen en bekijken wat andere docenten van een onderwijsproduct vinden. De producten zijn uitgekozen door docenten zelf.

Nog makkelijker zoeken met filters

Leerling2020.nl heeft tevens een update ondergaan. Vanwege het succes van de vele praktijkvoorbeelden die inmiddels op Leerling2020.nl zijn gepubliceerd, zijn er filters toegevoegd om het zoeken naar artikelen nog makkelijker te maken. Het resultaat? Je kunt hierdoor nog sneller en gerichter artikelen vinden die bij een bepaald thema horen.

101 praktijkvoorbeelden over tools, financiering en kennisdeling

Op de website staan praktijkvoorbeelden over gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan bijvoorbeeld over het gebruik van tools in de klas: “Dankzij Edmodo waren leerlingen ’s avonds nog met Engels bezig”. Maar je leest er ook tips over hoe je een device financiert en hoe docenten op een laagdrempelige manier zichtbaar kunnen maken welke veranderingen ze doorvoeren.

0

Onder het motto ‘Vandaag leren, morgen in de klas toepassen’ organiseert Leerling 2020 door het hele land werkconferenties voor docenten om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd leren. De thema’s van de werkconferenties zijn altijd actueel. Denk aan differentiëren en formatief toetsen. Tijdens de dag leren docenten bijvoorbeeld een nieuwe digitale tool onder de knie te krijgen of ze maken een aanzet met het formuleren van leerdoelen. Bekijk de agenda voor een werkconferentie in de buurt.

0

De aanbestedingsadviesraad is sinds februari 2017 actief. In april en mei heeft de aanbestedingsadviesraad drie adviesvragen besproken van bestuurders uit het po en vo. Deze adviesvragen hadden alle drie betrekking op aanbestedingen die in voorbereiding zijn en waarbij de scholen graag advies wilden hebben over het scherpstellen van reikwijdte van de aanbesteding en hoe de markt hier het beste mee benaderd kan worden. Ook na de zomer zal de raad zich weer buigen over nieuwe vragen.

Gaat u binnenkort starten met de voorbereiding van de inkoop van ict-producten en diensten (bijvoorbeeld voor devices of leermiddelen) of bent u inmiddels gestart met de voorbereiding? De aanbestedingsadviesraad adviseert u over de manier waarop u uw vraag verwoordt en welke gunningscriteria u hanteert. Heeft u behoefte aan advies of behoefte aan meer informatie over wat de aanbestedingsadviesraad voor u kan betekenen? Kijk dan op deze pagina.

0