Aanbestedingsadviesraad

De aanbestedingsadviesraad is sinds februari 2017 actief. In april en mei heeft de aanbestedingsadviesraad drie adviesvragen besproken van bestuurders uit het po en vo. Deze adviesvragen hadden alle drie betrekking op aanbestedingen die in voorbereiding zijn en waarbij de scholen graag advies wilden hebben over het scherpstellen van reikwijdte van de aanbesteding en hoe de markt hier het beste mee benaderd kan worden. Ook na de zomer zal de raad zich weer buigen over nieuwe vragen.

Gaat u binnenkort starten met de voorbereiding van de inkoop van ict-producten en diensten (bijvoorbeeld voor devices of leermiddelen) of bent u inmiddels gestart met de voorbereiding? De aanbestedingsadviesraad adviseert u over de manier waarop u uw vraag verwoordt en welke gunningscriteria u hanteert. Heeft u behoefte aan advies of behoefte aan meer informatie over wat de aanbestedingsadviesraad voor u kan betekenen? Kijk dan op deze pagina.