Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Ook dit schooljaar start de Leergang Slimmer leren met ICT; met vier bijeenkomsten over de veranderkundige kant van de inzet van ict in het basisonderwijs, speciaal voor (teams van) schoolbesturen, schoolleiders, ict-coördinatoren en (staf)medewerkers. Organisatieadviseur en universitair hoofddocent Marco de Witte neemt de deelnemers mee langs de vier hoofdfacetten van veranderen: het waarom, het wat, het hoe en met wie. Kent u basisscholen die interesse zouden hebben in de leergang? Attendeer hen dan op dit introfilmpje of de toelichting op de website van de PO-Raad. Deelname is kosteloos en er zijn nog plekken vrij!

0

Augmented en virtual reality in de klas, iPads in het nieuwkomersonderwijs en een leerlingvolgsysteem voor kinderen in het speciaal onderwijs. Dit zijn slechts drie voorbeelden van versnellingsvragen die de afgelopen tijd met succes zijn afgerond. Schoolbesturen met innovatieve ict-vraagstukken kunnen nog tot eind 2018 ondersteuning krijgen van de PO-Raad en Kennisnet. De sluiting van de huidige indienronde van versnellingsvragen is woensdag 4 oktober 2017.

Versnellingsvragen zijn ict-vraagstukken in het basisonderwijs waarvoor nog geen pasklaar antwoord bestaat. Schoolbesturen kunnen versnellingsvragen indienen tot de zomer van 2018 (de ondersteuning zelf loopt door tot het eind van dat jaar). Dit kan via de website van de PO-Raad. Een toetsingscommissie beoordeelt de ingezonden vragen aan de hand van een aantal criteria, zoals relevantie en representativiteit. Bij een positief besluit krijgt de school (kosteloze) ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet bij de uitwerking.

Meer informatie over het indienen van een versnellingsvraag vindt u op de website van de PO-Raad.

0

Op de website van Leerling 2020 staan praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan onder andere over leerlingen die in gesprek zijn gegaan met leveranciers en over het inzetten van formatief toetsen: ‘Het idee van een toets fits all is niet meer houdbaar’. Je leest ook hoe het antwoord van de Kennisrotonde het Montessori College Oost aanzette om zich te richten op de leercultuur binnen de school. En tot slot, hoe motiveer je pittige meiden die het liefst zelf bepalen wat ze doen.

0

Vanaf september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding. Na publicatie van de regeling vindt u informatie over de aanvraagprocedure en een overzicht van deze scholen op de website van DUS-I.

0