186 praktijkvoorbeelden van eigenaarschap leerlingen, formatief toetsen en leercultuur

Op de website van Leerling 2020 staan praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan onder andere over leerlingen die in gesprek zijn gegaan met leveranciers en over het inzetten van formatief toetsen: ‘Het idee van een toets fits all is niet meer houdbaar’. Je leest ook hoe het antwoord van de Kennisrotonde het Montessori College Oost aanzette om zich te richten op de leercultuur binnen de school. En tot slot, hoe motiveer je pittige meiden die het liefst zelf bepalen wat ze doen.