Nieuwe editie van de leergang Slimmer leren met ICT

Ook dit schooljaar start de Leergang Slimmer leren met ICT; met vier bijeenkomsten over de veranderkundige kant van de inzet van ict in het basisonderwijs, speciaal voor (teams van) schoolbesturen, schoolleiders, ict-coördinatoren en (staf)medewerkers. Organisatieadviseur en universitair hoofddocent Marco de Witte neemt de deelnemers mee langs de vier hoofdfacetten van veranderen: het waarom, het wat, het hoe en met wie. Kent u basisscholen die interesse zouden hebben in de leergang? Attendeer hen dan op dit introfilmpje of de toelichting op de website van de PO-Raad. Deelname is kosteloos en er zijn nog plekken vrij!