Steeds meer versnellingsvragen afgerond

Augmented en virtual reality in de klas, iPads in het nieuwkomersonderwijs en een leerlingvolgsysteem voor kinderen in het speciaal onderwijs. Dit zijn slechts drie voorbeelden van versnellingsvragen die de afgelopen tijd met succes zijn afgerond. Schoolbesturen met innovatieve ict-vraagstukken kunnen nog tot eind 2018 ondersteuning krijgen van de PO-Raad en Kennisnet. De sluiting van de huidige indienronde van versnellingsvragen is woensdag 4 oktober 2017.

Versnellingsvragen zijn ict-vraagstukken in het basisonderwijs waarvoor nog geen pasklaar antwoord bestaat. Schoolbesturen kunnen versnellingsvragen indienen tot de zomer van 2018 (de ondersteuning zelf loopt door tot het eind van dat jaar). Dit kan via de website van de PO-Raad. Een toetsingscommissie beoordeelt de ingezonden vragen aan de hand van een aantal criteria, zoals relevantie en representativiteit. Bij een positief besluit krijgt de school (kosteloze) ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet bij de uitwerking.

Meer informatie over het indienen van een versnellingsvraag vindt u op de website van de PO-Raad.