Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Linked Data Rekenen. Het jaar 2017 zal voor de Proeftuin Rekenen in het teken staan van experimenteren wat een centraal dashboard kan betekenen voor het onderwijs. Kennisnet en SLO onderzoeken samen met ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Muiswerk, KPC groep en Scolly wat de waarde is van het verbinden van leermaterialen aan leerdoelen.

Stel, je werkt met de methode Alles Telt!, De Wereld in Getallen, Rekenrijk of Muiswerk. In de Proeftuin Rekenen kun je de voortgang van leerlingen volgen per leerdoel. (Leerlingen houden hun voortgang bij per leerdoel en uit de digitale methodes wordt de voortgang automatisch ingelezen.) Als je signaleert dat een leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, kun je in de Proeftuin Rekenen aanvullende leermaterialen vinden die verbonden zijn aan dat leerdoel. Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in de behoefte van de leerling en gericht ingrijpen in het leerproces.

Meer dan 30 scholen hebben zich aangemeld om te experimenteren met de Proeftuin Rekenen. Er zullen onderzoeken plaatsvinden vanuit de Proeftuin Rekenen, maar ook vanuit de scholen zelf. Met behulp van de proefopstelling die de Proeftuin Rekenen biedt, kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken aan welke criteria leerdoelen en/of metadata moeten voldoen om de leermaterialen te vinden die je als leraar/leerling zoekt en om inzicht te verkrijgen in het leerproces van leerlingen. De lessen die we samen leren zullen breed worden gedeeld zodat iedereen zijn voordeel hiermee kan doen.

De Proeftuin Rekenen zal tot de zomervakantie 2017 in gebruik genomen worden en is geschikt voor rekenen, groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ben je benieuwd naar de lessen die wij leren? Meld je dan aan voor de Proeftuin Rekenen nieuwsbrief.

0

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn leerlingen? Dit is altijd al de kernvraag geweest voor vakdocenten en mentoren. Daarbij spelen vragen als: Wie moet ik achter de broek aan zitten? Welk onderwerp is voor veel leerlingen lastig? Zijn ze wel goed voorbereid op het examen? Deze bekende vragen worden nog lastiger te beantwoorden als veel van het leren van de leerlingen plaatsvindt in allerlei verschillende digitale omgevingen. Op veel plaatsen ontstaat dan voortgangsinformatie. Zie als leraar (of leerling) het overzicht dan maar eens te krijgen. Een dashboard kan hiervoor een oplossing zijn.

In de leerlabs zijn verschillende scholen op zoek naar het antwoord op deze vragen. Een tiental scholen worden inmiddels ondersteund door de lijn Keten om de vraag scherper te maken. Want een dashboard klinkt mooi, maar welke informatie moet daar dan precies op staan? En hebben we het over één dashboard of over een samenwerking tussen meerdere dashboards? Vervolgens gaan de scholen met leveranciers in gesprek, op zoek naar de mogelijkheden. We beginnen met de leveranciers van hun digitale leermaterialen en hun leerlingadministratiesysteem, en breiden die groep uit waar nodig.

In deze zogenaamde ‘praktijksituaties’ knippen we het vraagstuk voor inzicht in de voortgang op in kleine stukjes. Een eerste stukje is het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende digitale systemen. Zo onderzoeken we met een school hoe de toetsresultaten (en de onderliggende RTTI-scores) op een geautomatiseerde manier beschikbaar komen in een voortgangsdashboard. Parallel daaraan gaan we, met de leraren en leveranciers, bekijken wat de mentor nodig heeft om zijn begeleidingswerk goed te kunnen doen. Daarbij kijken we ook naar reeds beschikbare overzichtsdashboards voor de vakdocent.

Kleine stappen, samen met de leraren en de leveranciers, gaan helpen om de leraar te voorzien van nog meer inzicht om daarmee de leerlingen nog verder te brengen. Tegelijkertijd brengen deze stappen leveranciers meer informatie over de precieze wensen en behoeften van scholen op dit gebied. Zo kunnen zij sneller aan de slag met de doorontwikkeling van hun producten. Met het tactisch overleg Inzicht in het Leerproces VO bekijken we publiek-privaat hoe dit inzicht en onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in de voortgang op lange termijn.

0

In januari is de Marktconsultatie VO verstuurd naar alle aanbieders die betrokken zijn bij het Doorbraakproject. In de Marktconsultatie VO zijn vragen vanuit scholen in de Leerlabs VO gebundeld in een aantal thema’s.

0