Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Vanaf september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding. Na publicatie van de regeling vindt u informatie over de aanvraagprocedure en een overzicht van deze scholen op de website van DUS-I.

0

De aanbestedingsadviesraad is sinds februari 2017 actief. In april en mei heeft de aanbestedingsadviesraad drie adviesvragen besproken van bestuurders uit het po en vo. Deze adviesvragen hadden alle drie betrekking op aanbestedingen die in voorbereiding zijn en waarbij de scholen graag advies wilden hebben over het scherpstellen van reikwijdte van de aanbesteding en hoe de markt hier het beste mee benaderd kan worden. Ook na de zomer zal de raad zich weer buigen over nieuwe vragen.

Gaat u binnenkort starten met de voorbereiding van de inkoop van ict-producten en diensten (bijvoorbeeld voor devices of leermiddelen) of bent u inmiddels gestart met de voorbereiding? De aanbestedingsadviesraad adviseert u over de manier waarop u uw vraag verwoordt en welke gunningscriteria u hanteert. Heeft u behoefte aan advies of behoefte aan meer informatie over wat de aanbestedingsadviesraad voor u kan betekenen? Kijk dan op deze pagina.

0

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en schoolbesturen kosteloos terecht voor onafhankelijk advies over ict-gerelateerde aanbestedingen: van infrastructuur tot devices en leermiddelen. Op een laagdrempelige wijze voorzien de experts van de Aanbestedingsadviesraad scholen en schoolbesturen van praktisch advies om hun inkooptraject te verbeteren. Kan de Aanbestedingsadviesraad ook voor uw inkooptraject iets betekenen?

Vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zien we dat scholen en schoolbesturen regelmatig worstelen met hun inkooptrajecten en aanbestedingen binnen de domeinen verbindingen en infrastructuur, hardware en devices alsook programmatuur en leermiddelen. Met de oprichting van de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT ondersteunen wij u met de mogelijkheid om laagdrempelig advies te verkrijgen bij uw inkooptraject.

De Aanbestedingsadviesraad kent een brede samenstelling: personen met achtergronden in onderwijs, inkoop in de publieke sector en ict. Vanuit deze brede expertise zijn zij beschikbaar om u op twee momenten in uw inkooptraject onafhankelijk advies te geven:

Het eerste advies gaat over uw inkoop en/of aanbestedingsstrategie. Worden uw beleidskeuzes optimaal vertaald in de vraag die u wilt stellen aan leveranciers, mede gezien de ontwikkelingen op de markt? Is de manier van aanbesteden de meest passende?

Het tweede advies gaat over de door u opgestelde inkoop en/of aanbestedingsdocumenten. Komen de doelstellingen die u met uw inkooptraject of aanbesteding wilt realiseren voldoende tot uitdrukking? Leiden de door u gehanteerde selectie- en gunningscriteria tot een goed onderscheid tussen de inschrijvers in de aanbesteding of het offertetraject?

De Aanbestedingsadviesraad is inmiddels aan de slag met de eerste adviesvragen. Zo heeft de raad recent een middelgroot schoolbestuur binnen het primair onderwijs geadviseerd over het efficiënt organiseren van de inkoop van computers, laptops en andere hardware.

Kan de Aanbestedingsadviesraad ook iets voor u betekenen? Uw project kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@doorbraakonderwijsenict.nl o.v.v. ‘advies aanbestedingsadviesraad’. Meer informatie over de Aanbestedingsadviesraad

0

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de privacy van leerlingen beter te beschermen (Wet pseudonimisering persoonsgebonden nummer t.b.v. geven onderwijs en begeleiding onderwijsdeelnemers). Het wetsvoorstel maakt het mogelijk een pseudoniem te gebruiken dat leerlingen eenduidig identificeert. Het pseudoniem is een unieke, versleutelde afgeleide van het persoonsgebonden nummer. Naar verwachting treedt de wet in januari 2018 in werking, na advies van de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

De nummervoorziening – gerealiseerd binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT – helpt privacy en beveiliging rond het gebruik van digitaal leermateriaal praktisch vorm te geven.

Minimale gegevensuitwisseling

Leren wordt steeds meer digitaal. Voor het inloggen op digitale leermiddelen en voor het bijhouden van leerresultaten worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen school en leverancier. Met het pseudoniem kan deze gegevensuitwisseling tot een minimum worden gereduceerd en bovendien volledig geautomatiseerd verlopen. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling is minder foutgevoelig en beter te beveiligen. Zo wordt de privacy van leerlingen in de praktijk beter gewaarborgd.

Het bericht van de PO-Raad hierover

Informatie over mede-onderschrijven van het privacyconvenant

Informatie over het ketenpseudoniem en de implementatie daarvan

 

 

0

Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs en marktpartijen aan de overheid in het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’. Zij presenteerden het manifest op 19 januari. 

Scholen willen steeds meer gebruik maken van digitale (en adaptieve) leermiddelen. Hiermee kunnen zij leerlingen meer onderwijs op maat bieden en krijgen leraren sneller inzicht in hoe leerlingen zich ontwikkelen. Bovendien kunnen leerlingen zo kennis en vaardigheden opdoen waarbij ze later goed voorbereid de arbeidsmarkt op komen.

Scholen lopen hierbij echter tegen belemmeringen aan. Zo zijn vele niet aangesloten op goed internet en lopen ze op tegen torenhoge kosten van digitaal lesmateriaal. Voor papieren boeken geldt een btw-tarief van 6 procent terwijl over digitale leermiddelen 21 procent moet worden betaald. Ook is de bekostiging van het onderwijs onvoldoende om in ict te kunnen investeren.

Onderwijs, ouders en marktpartijen willen met het manifest laten zien dat zij zich samen verder zullen inzetten om ict meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze samen meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Ook is het belangrijk dat scholen leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen waarmee ze goed met digitale leermiddelen kunnen werken.

De overheid moet ook haar verantwoordelijkheid nemen vinden de partijen, en zorgen dat de broodnodige randvoorwaarden hierbij in orde zijn, zoals goed internet. In veel verkiezingsprogramma’s ontbreekt aandacht voor dit belangrijke thema. Met een nieuw kabinet op komst, kan dat grote gevolgen hebben. Als we niet nu investeren, lopen onze leerlingen achterstanden op en missen zij later aansluiting op de arbeidsmarkt, vrezen PO-Raad en VO-raad, betrokken bij het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Ondertekenaars van het manifest

Tot de ondertekenaars van het manifest behoren: PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Ouders & Onderwijs, GEU, Heutink, Heutink ICT, Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BaB), de Rolf groep, KBb-educatief, VO-content en EDventure.

Ondersteun ook!

Wilt u het manifest ook ondersteunen? Laat uw stem horen op www.poraad.nl/ictmanifest.

  1. Nú investeren in onderwijs van morgen met razendsnel internet
  2. Nú investeren in onderwijs van morgen met voldoende digitale leermiddelen
  3. Nú investeren in onderwijs van morgen met vaardige leraren
0

Voorziet u dat u binnenkort devices, netwerkdiensten of (ict-)leermiddelen gaat aanschaffen en bent u op zoek naar onafhankelijk advies over de manier waarop u deze gaat inkopen?

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad georganiseerd om scholen en schoolbesturen te adviseren over hun aanbesteding. Door beter in te kopen kunnen scholen op een effectieve manier ict-producten en diensten verwerven die voldoen aan de wensen en eisen van scholen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Eén van de middelen om scholen hierin te ondersteunen is een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad.

Wat kunt u verwachten van de aanbestedingsadviesraad?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos onafhankelijk advies over uw aanbesteding. Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis op verschillende terreinen van ict en aanbesteden; vanuit wetenschap, overheid en onderwijs. Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

Hoe kunt u uw aanbesteding aanmelden?

U kunt uw aanbesteding aanmelden via info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor de bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk.

De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit advies.

0