Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Ook dit schooljaar start de Leergang Slimmer leren met ICT; met vier bijeenkomsten over de veranderkundige kant van de inzet van ict in het basisonderwijs, speciaal voor (teams van) schoolbesturen, schoolleiders, ict-coördinatoren en (staf)medewerkers. Organisatieadviseur en universitair hoofddocent Marco de Witte neemt de deelnemers mee langs de vier hoofdfacetten van veranderen: het waarom, het wat, het hoe en met wie. Kent u basisscholen die interesse zouden hebben in de leergang? Attendeer hen dan op dit introfilmpje of de toelichting op de website van de PO-Raad. Deelname is kosteloos en er zijn nog plekken vrij!

0

Augmented en virtual reality in de klas, iPads in het nieuwkomersonderwijs en een leerlingvolgsysteem voor kinderen in het speciaal onderwijs. Dit zijn slechts drie voorbeelden van versnellingsvragen die de afgelopen tijd met succes zijn afgerond. Schoolbesturen met innovatieve ict-vraagstukken kunnen nog tot eind 2018 ondersteuning krijgen van de PO-Raad en Kennisnet. De sluiting van de huidige indienronde van versnellingsvragen is woensdag 4 oktober 2017.

Versnellingsvragen zijn ict-vraagstukken in het basisonderwijs waarvoor nog geen pasklaar antwoord bestaat. Schoolbesturen kunnen versnellingsvragen indienen tot de zomer van 2018 (de ondersteuning zelf loopt door tot het eind van dat jaar). Dit kan via de website van de PO-Raad. Een toetsingscommissie beoordeelt de ingezonden vragen aan de hand van een aantal criteria, zoals relevantie en representativiteit. Bij een positief besluit krijgt de school (kosteloze) ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet bij de uitwerking.

Meer informatie over het indienen van een versnellingsvraag vindt u op de website van de PO-Raad.

0

Op de website van Leerling 2020 staan praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan onder andere over leerlingen die in gesprek zijn gegaan met leveranciers en over het inzetten van formatief toetsen: ‘Het idee van een toets fits all is niet meer houdbaar’. Je leest ook hoe het antwoord van de Kennisrotonde het Montessori College Oost aanzette om zich te richten op de leercultuur binnen de school. En tot slot, hoe motiveer je pittige meiden die het liefst zelf bepalen wat ze doen.

0

Vanaf september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding. Na publicatie van de regeling vindt u informatie over de aanvraagprocedure en een overzicht van deze scholen op de website van DUS-I.

0

Welke kennis, vaardigheden en houding hebben leraren nodig voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen in het primair onderwijs? Een vraagstuk waar Stichting WereldKidz, bestaande uit dertig basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, zich al een aantal jaren in verdiept. Om dit proces te versnellen, diende WereldKidz eind 2015 een ‘versnellingsvraag’ in. Wubbo Wever, voorzitter college van bestuur en Lotteke de Kruijff, directeur onderwijs, delen hun ervaringen en blikken vooruit op het resultaat van deze vraag.

0

Op de vernieuwde website Leerling2020.nl vindt de docent alles over gepersonaliseerd leren in de praktijk. Onlangs is daar een reviewpagina aan toegevoegd. Op deze pagina kunnen docenten een onderwijsproduct beoordelen en sterren toekennen en bekijken wat andere docenten van een onderwijsproduct vinden. De producten zijn uitgekozen door docenten zelf.

Nog makkelijker zoeken met filters

Leerling2020.nl heeft tevens een update ondergaan. Vanwege het succes van de vele praktijkvoorbeelden die inmiddels op Leerling2020.nl zijn gepubliceerd, zijn er filters toegevoegd om het zoeken naar artikelen nog makkelijker te maken. Het resultaat? Je kunt hierdoor nog sneller en gerichter artikelen vinden die bij een bepaald thema horen.

101 praktijkvoorbeelden over tools, financiering en kennisdeling

Op de website staan praktijkvoorbeelden over gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan bijvoorbeeld over het gebruik van tools in de klas: “Dankzij Edmodo waren leerlingen ’s avonds nog met Engels bezig”. Maar je leest er ook tips over hoe je een device financiert en hoe docenten op een laagdrempelige manier zichtbaar kunnen maken welke veranderingen ze doorvoeren.

0

Onder het motto ‘Vandaag leren, morgen in de klas toepassen’ organiseert Leerling 2020 door het hele land werkconferenties voor docenten om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd leren. De thema’s van de werkconferenties zijn altijd actueel. Denk aan differentiëren en formatief toetsen. Tijdens de dag leren docenten bijvoorbeeld een nieuwe digitale tool onder de knie te krijgen of ze maken een aanzet met het formuleren van leerdoelen. Bekijk de agenda voor een werkconferentie in de buurt.

0

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Linked Data Rekenen. Het jaar 2017 zal voor de Proeftuin Rekenen in het teken staan van experimenteren wat een centraal dashboard kan betekenen voor het onderwijs. Kennisnet en SLO onderzoeken samen met ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Muiswerk, KPC groep en Scolly wat de waarde is van het verbinden van leermaterialen aan leerdoelen.

Stel, je werkt met de methode Alles Telt!, De Wereld in Getallen, Rekenrijk of Muiswerk. In de Proeftuin Rekenen kun je de voortgang van leerlingen volgen per leerdoel. (Leerlingen houden hun voortgang bij per leerdoel en uit de digitale methodes wordt de voortgang automatisch ingelezen.) Als je signaleert dat een leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, kun je in de Proeftuin Rekenen aanvullende leermaterialen vinden die verbonden zijn aan dat leerdoel. Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in de behoefte van de leerling en gericht ingrijpen in het leerproces.

Meer dan 30 scholen hebben zich aangemeld om te experimenteren met de Proeftuin Rekenen. Er zullen onderzoeken plaatsvinden vanuit de Proeftuin Rekenen, maar ook vanuit de scholen zelf. Met behulp van de proefopstelling die de Proeftuin Rekenen biedt, kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken aan welke criteria leerdoelen en/of metadata moeten voldoen om de leermaterialen te vinden die je als leraar/leerling zoekt en om inzicht te verkrijgen in het leerproces van leerlingen. De lessen die we samen leren zullen breed worden gedeeld zodat iedereen zijn voordeel hiermee kan doen.

De Proeftuin Rekenen zal tot de zomervakantie 2017 in gebruik genomen worden en is geschikt voor rekenen, groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ben je benieuwd naar de lessen die wij leren? Meld je dan aan voor de Proeftuin Rekenen nieuwsbrief.

0

VORIGE BERICHTENPagina 1 van de 3GEEN NIEUWE BERICHTEN