Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

Welke kennis, vaardigheden en houding hebben leraren nodig voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen in het primair onderwijs? Een vraagstuk waar Stichting WereldKidz, bestaande uit dertig basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, zich al een aantal jaren in verdiept. Om dit proces te versnellen, diende WereldKidz eind 2015 een ‘versnellingsvraag’ in. Wubbo Wever, voorzitter college van bestuur en Lotteke de Kruijff, directeur onderwijs, delen hun ervaringen en blikken vooruit op het resultaat van deze vraag.

0

Op de vernieuwde website Leerling2020.nl vindt de docent alles over gepersonaliseerd leren in de praktijk. Onlangs is daar een reviewpagina aan toegevoegd. Op deze pagina kunnen docenten een onderwijsproduct beoordelen en sterren toekennen en bekijken wat andere docenten van een onderwijsproduct vinden. De producten zijn uitgekozen door docenten zelf.

Nog makkelijker zoeken met filters

Leerling2020.nl heeft tevens een update ondergaan. Vanwege het succes van de vele praktijkvoorbeelden die inmiddels op Leerling2020.nl zijn gepubliceerd, zijn er filters toegevoegd om het zoeken naar artikelen nog makkelijker te maken. Het resultaat? Je kunt hierdoor nog sneller en gerichter artikelen vinden die bij een bepaald thema horen.

101 praktijkvoorbeelden over tools, financiering en kennisdeling

Op de website staan praktijkvoorbeelden over gepersonaliseerd leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Die voorbeelden gaan bijvoorbeeld over het gebruik van tools in de klas: “Dankzij Edmodo waren leerlingen ’s avonds nog met Engels bezig”. Maar je leest er ook tips over hoe je een device financiert en hoe docenten op een laagdrempelige manier zichtbaar kunnen maken welke veranderingen ze doorvoeren.

0

Onder het motto ‘Vandaag leren, morgen in de klas toepassen’ organiseert Leerling 2020 door het hele land werkconferenties voor docenten om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd leren. De thema’s van de werkconferenties zijn altijd actueel. Denk aan differentiëren en formatief toetsen. Tijdens de dag leren docenten bijvoorbeeld een nieuwe digitale tool onder de knie te krijgen of ze maken een aanzet met het formuleren van leerdoelen. Bekijk de agenda voor een werkconferentie in de buurt.

0

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Linked Data Rekenen. Het jaar 2017 zal voor de Proeftuin Rekenen in het teken staan van experimenteren wat een centraal dashboard kan betekenen voor het onderwijs. Kennisnet en SLO onderzoeken samen met ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Muiswerk, KPC groep en Scolly wat de waarde is van het verbinden van leermaterialen aan leerdoelen.

Stel, je werkt met de methode Alles Telt!, De Wereld in Getallen, Rekenrijk of Muiswerk. In de Proeftuin Rekenen kun je de voortgang van leerlingen volgen per leerdoel. (Leerlingen houden hun voortgang bij per leerdoel en uit de digitale methodes wordt de voortgang automatisch ingelezen.) Als je signaleert dat een leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, kun je in de Proeftuin Rekenen aanvullende leermaterialen vinden die verbonden zijn aan dat leerdoel. Op deze manier kun je inzicht verkrijgen in de behoefte van de leerling en gericht ingrijpen in het leerproces.

Meer dan 30 scholen hebben zich aangemeld om te experimenteren met de Proeftuin Rekenen. Er zullen onderzoeken plaatsvinden vanuit de Proeftuin Rekenen, maar ook vanuit de scholen zelf. Met behulp van de proefopstelling die de Proeftuin Rekenen biedt, kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken aan welke criteria leerdoelen en/of metadata moeten voldoen om de leermaterialen te vinden die je als leraar/leerling zoekt en om inzicht te verkrijgen in het leerproces van leerlingen. De lessen die we samen leren zullen breed worden gedeeld zodat iedereen zijn voordeel hiermee kan doen.

De Proeftuin Rekenen zal tot de zomervakantie 2017 in gebruik genomen worden en is geschikt voor rekenen, groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ben je benieuwd naar de lessen die wij leren? Meld je dan aan voor de Proeftuin Rekenen nieuwsbrief.

0

Gedeeld leiderschap creëer je zo

Het februarinummer van het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 ging over schoolleiders. Hierin ook aandacht voor het veranderkrachttraject dat door Schoolinfo is opgezet. “Het is een tool om gedeeld leiderschap te creëren”, aldus Ronald Schaefer van het Corlaer College. Bekijk het artikel. Schoolinfo heeft ook meegewerkt aan het maartnummer van Van 12 tot 18 dat in het teken van gepersonaliseerd leren stond. Bekijk ook deze artikelen

Ontdek de 9 verandervragen

Om scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun veranderingen heeft Schoolinfo een basisplan Veranderaanpak opgesteld. Het plan bestaat uit 9 verandervragen. Door het beantwoorden van de vragen biedt het scholen een instrument van zelfreflectie. Zijn we nog wel op de goede weg of is bijsturing nodig? Ontdek de 9 verandervragen

Gepersonaliseerd leren: wat merkt de leerling?

In samenwerking met Scholieren.com heeft Leerling 2020 een enquête gehouden onder leerlingen over gepersonaliseerd leren en ict. Hoofdvraag: wat merkt de leerling van deze ontwikkeling? Bekijk de resultaten

Aandacht voor de leerlabs in De Nieuwe Meso

In De Nieuwe Meso stonden een aantal artikelen over de Leerling 2020 leerlabscholen. Lees de portretten van schoolleiders en docenten die gepersonaliseerd leren vormgeven in hun scholen. Bekijk de artikelen via Leerling 2020

 

 

0

Kijk naar hoe ik in de klas presteer in plaats van op een toets

“Goede communicatie en begeleiding van een vertrouwenspersoon op school”, “Weg met de hokjes vmbo, havo, vwo” en “Hoe geweldig zou het zijn als we geen cijfers hebben?” Zomaar enkele uitspraken van aanwezige leerlingen tijdens de eerste bijeenkomst Schoolleiders voor de Toekomst. Bekijk het artikel.

Sluit aan bij Schoolleiders voor de Toekomst

Schoolinfo ondersteunt en faciliteert de groep Schoolleiders voor de Toekomst bij het opzetten van een brede, landelijke beweging van schoolleiders. Hun doel is om initiatieven op het gebied van het anders organiseren van leren te bundelen en te kijken naar wat het onderwijs van morgen nodig heeft. De groep ziet de schoolleider als de verbinder voor alle initiatieven voor modernisering. Wil jij ook de omslag maken? Dan nodigen wij je uit om mee te komen praten, denken en doen. Neem contact op via schoolleiders@schoolinfo.nl.

Docentencongres

Het docentencongres over gepersonaliseerd leren op 9 maart in Hilversum was op twee manieren een speurtocht. Vanwege de festivalopzet met blokkenschema en een groot aanbod kon je je eigen route kiezen. Daarnaast wilden veel docenten antwoord vinden op de vraag: hoe ga ik gepersonaliseerd lesgeven?

 

 

0

In februari, maart en april 2017 vinden de Inspiratiedagen voor het voortgezet onderwijs plaats, georganiseerd door VO-content. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, teamleiders en schoolleiders die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren.

Voor het programma en uw inschrijving kunt u terecht op de website van VO-content.

0

Voorziet u dat u binnenkort devices, netwerkdiensten of (ict-)leermiddelen gaat aanschaffen en bent u op zoek naar onafhankelijk advies over de manier waarop u deze gaat inkopen?

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad georganiseerd om scholen en schoolbesturen te adviseren over hun aanbesteding. Door beter in te kopen kunnen scholen op een effectieve manier ict-producten en diensten verwerven die voldoen aan de wensen en eisen van scholen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Eén van de middelen om scholen hierin te ondersteunen is een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad.

Wat kunt u verwachten van de aanbestedingsadviesraad?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos onafhankelijk advies over uw aanbesteding. Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis op verschillende terreinen van ict en aanbesteden; vanuit wetenschap, overheid en onderwijs. Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

Hoe kunt u uw aanbesteding aanmelden?

U kunt uw aanbesteding aanmelden via info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor de bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk.

De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit advies.

0

De ervaringen die de scholen in de Leerlabs opdoen en de opgeleverde resultaten worden gedeeld op de resultatenpagina van Leerling 2020. Hier vind je allerlei verschillende soorten resultaten, zoals kickstarters om docenten op weg te helpen om digitale tools in de les te gebruiken, een evaluatiewijzer om je vaardigheden van didactisch coachen in kaart te brengen of een filmpje over hoe een school onderwijsvernieuwing heeft ingezet.

Elke week komt er minimaal één resultaat uit een Leerlab beschikbaar op de website. Om op de hoogte te blijven welke resultaten uit de Leerlabs komen, volg je de resultaten van Leerling 2020 op Facebook of abonneer je je op de nieuwsbrief van Leerling 2020.

0

Scholen die graag aan de slag willen met het variëren of arrangeren met digitaal lesmateriaal vanuit hun elektronische leeromgeving, of scholen die graag meer inzicht in de voortgang van de leerling willen door middel van een dashboard waarin de gegevens uit verschillende digitale leermiddelen bij elkaar komen, kunnen nu in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij de realisatie van hun praktijksituatie. Dit betreft vooral scholen die al in een Leerlab deelnemen (vo) of een versnellingsvraag ondersteunen (po). Zij kunnen extra hulp krijgen om met hun leveranciers in gesprek te gaan over hun wensen.

0

VORIGE BERICHTENPagina 1 van de 2GEEN NIEUWE BERICHTEN