Your address will show here +01 (414) 230 - 5550

In februari, maart en april 2017 vinden de Inspiratiedagen voor het voortgezet onderwijs plaats, georganiseerd door VO-content. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, teamleiders en schoolleiders die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren.

Voor het programma en uw inschrijving kunt u terecht op de website van VO-content.

0

Voorziet u dat u binnenkort devices, netwerkdiensten of (ict-)leermiddelen gaat aanschaffen en bent u op zoek naar onafhankelijk advies over de manier waarop u deze gaat inkopen?

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad georganiseerd om scholen en schoolbesturen te adviseren over hun aanbesteding. Door beter in te kopen kunnen scholen op een effectieve manier ict-producten en diensten verwerven die voldoen aan de wensen en eisen van scholen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Eén van de middelen om scholen hierin te ondersteunen is een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad.

Wat kunt u verwachten van de aanbestedingsadviesraad?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos onafhankelijk advies over uw aanbesteding. Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis op verschillende terreinen van ict en aanbesteden; vanuit wetenschap, overheid en onderwijs. Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

Hoe kunt u uw aanbesteding aanmelden?

U kunt uw aanbesteding aanmelden via info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor de bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk.

De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit advies.

0

De ervaringen die de scholen in de Leerlabs opdoen en de opgeleverde resultaten worden gedeeld op de resultatenpagina van Leerling 2020. Hier vind je allerlei verschillende soorten resultaten, zoals kickstarters om docenten op weg te helpen om digitale tools in de les te gebruiken, een evaluatiewijzer om je vaardigheden van didactisch coachen in kaart te brengen of een filmpje over hoe een school onderwijsvernieuwing heeft ingezet.

Elke week komt er minimaal één resultaat uit een Leerlab beschikbaar op de website. Om op de hoogte te blijven welke resultaten uit de Leerlabs komen, volg je de resultaten van Leerling 2020 op Facebook of abonneer je je op de nieuwsbrief van Leerling 2020.

0

Scholen die graag aan de slag willen met het variëren of arrangeren met digitaal lesmateriaal vanuit hun elektronische leeromgeving, of scholen die graag meer inzicht in de voortgang van de leerling willen door middel van een dashboard waarin de gegevens uit verschillende digitale leermiddelen bij elkaar komen, kunnen nu in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij de realisatie van hun praktijksituatie. Dit betreft vooral scholen die al in een Leerlab deelnemen (vo) of een versnellingsvraag ondersteunen (po). Zij kunnen extra hulp krijgen om met hun leveranciers in gesprek te gaan over hun wensen.

0

Eind september start de derde en laatste serie Leerlabs, waaraan 75 nieuwe vo-scholen gaan meedoen, verspreid over 12 Leerlabs. Met de Leerlabscholen uit de eerste en tweede serie erbij opgeteld zijn vanaf eind september in totaal 210 scholen betrokken bij de 34 Leerlabs. In Leerlabs zijn groepen scholen aan de slag met hun thema’s op het gebied van gepersonaliseerd leren met een focus op ict.

Voor de laatste serie Leerlabs hebben zich meer scholen aangemeld dan dat er plek is. Een speciaal opgerichte onafhankelijke commissie, bestaande uit onder andere docenten van Leerlabscholen uit serie 1, heeft drie criteria centraal gesteld bij het indelen van de Leerlabs: redelijkheid (is de gekozen verdeling eerlijk en aanvaardbaar?), effectiviteit (in welke mate draagt het thema bij aan het verder brengen van de beweging van gepersonaliseerd leren (met ict)?) en evenwicht (is de verhouding tussen regio’s, schoolsoorten en thematiek in balans?).

De scholen die ingedeeld zijn in een Leerlab hebben op 22 september een gezamenlijke startbijeenkomst.

De scholen die niet ingedeeld zijn in een Leerlab zijn uitgenodigd om tijdens een brainstormsessie met elkaar na te denken hoe de vraagstukken van de school rondom gepersonaliseerd leren alsnog opgepakt kunnen worden.

0

De leergang Slimmer leren met ICT biedt een goede basis om in de schoolorganisatie met ict aan te slag te gaan. In vier dagen, verspreid over het schooljaar 2016-2017, wordt de diepte in gegaan, is er ruimte voor de eigen casuïstiek en uitdaging om, samen met het schoolteam, verder te gaan.

Coördinator leergang Eelke Bosman (PO-Raad) verwoordt het goed: ,,De leergang geeft de mogelijkheid om dieper op de inhoud in te gaan. Doordat de dagen verspreid zijn over het hele schooljaar kan men ook direct aan de slag in de organisatie. De ontwikkelingen binnen de eigen schoolorganisatie staan centraal en tijdens de bijeenkomsten bieden we inspiratie en handvatten waar de deelnemers zelf weer mee aan de slag kunnen. Daarnaast is de leergang nog niet in beton gegoten, maar bepalen we een deel van het programma aan de hand van de vraagstukken van de deelnemers. Een spannend proces dat past bij onderwijs op maat.’’

De PO-Raad nodigt schoolbestuurders uit om collega-bestuurders, stafmedewerkers (ict-coördinatoren) en schoolleiders mee te nemen en samen deel te nemen aan de leergang. Zo kan het team, gericht op de eigen organisatie, leren en ontwikkelen. Ook wordt de daadwerkelijke implementatie van ict een gezamenlijke en gedragen actie.

Om een optimaal resultaat te bereiken wordt materiaal aangereikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Wij zorgen voor de faciliteiten om ook tussen de bijeenkomsten in kennis uit te wisselen met andere deelnemers.

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober, de andere data zijn 8 december 20169 februari 2017 en 11 mei 2017Hier vindt u meer informatie over de leergang en middels het webformulier kunt u zich aanmelden. De leergang is voor u geschikt als uw organisatie aan de slag wil met ict of hiermee al goed op weg is en een duidelijke visie op onderwijs en ict heeft. Bekijk de filmpjes op deze pagina om te zien of dit voor u geldt.

Deelnemen aan de leergang is gratis.

0

In maart 2015 zijn tien Leerlabs, bestaande uit een groep scholen, van start gegaan met een vraagstuk dat zich richt op gepersonaliseerd leren met een focus op ict. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren.

0

Het programma Slimmer leren met ICT past binnen het doel van de PO-Raad om goed, flexibel en toekomstbestending onderwijs op maat te bieden aan ieder kind. Onze ambitie is dat schoolbesturen en basisscholen ict inzetten als vanzelfsprekend middel om onderwijs op maat te bieden.

0

VORIGE BERICHTENPagina 1 van de 2GEEN NIEUWE BERICHTEN