Your address will show here +12 34 56 78

Copyright

Disclaimer

Doorbraakonderwijsenict.nl is de pagina van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een samenwerking tussen de  PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Kennisnet is de penvoerder van het Doorbraakproject, Schoolinfo is uitvoerder van het project Leerling 2020.

In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op Doorbraakonderwijsenict.nl. Daarnaast lees je in de disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op Doorbraakonderwijsenict.nl geplaatste content.

Op Doorbraakonderwijsenict.nl publiceert het Doorbraakproject, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

 

Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen of grafieken op Doorbraakonderwijsenict.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Kennisnet en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door het Doorbraakproject ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisnet gebruikt worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van Doorbraakonderwijsenict.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

 

Notice and take down

Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van Doorbraakonderwijsenict.nl, kun je deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

 

Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.