Your address will show here +12 34 56 78

In de keten

In de keten van toegang tot en met het gebruik van digitale leermiddelen moeten systemen soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. Ict helpt om een gedetailleerder beeld over de leerling en zijn voortgang te krijgen. Hierdoor kan beter worden bepaald welke vervolgstappen het best bij een leerling passen, en welke stappen tot het beste resultaat leiden. We versnellen de ontwikkeling en implementatie van de benodigde standaarden die de verbinding leggen tussen leermiddelen, leerdoelen en het leerproces. Zo kunnen leraren digitaal leermateriaal van diverse aanbieders combineren, informatie over het leerproces van de leerling vanuit verschillende bronnen inzien én (met de leerling) het leerproces plannen en bijsturen.

Alle partners van het Doorbraakproject zijn betrokken bij wat in de keten geregeld moet worden, zodat scholen geen belemmeringen in de markt en het systeem ondervinden.

Eenvoudig variëren met leermateriaal

Leraren willen gemakkelijk kunnen variëren met digitaal leermateriaal van verschillende aanbieders, vaak in aanvulling op het bestaande materiaal dat ze gebruiken.


Lees meer

Gemakkelijk inzicht in de voortgang

Om onderwijs toe te spitsen op wat een specifieke leerling nodig heeft, is het van belang dat op ieder moment een goed overzicht van de vorderingen en resultaten beschikbaar is.


Lees meer

Soepel werken met leeromgevingen

Scholen maken gebruik van veel verschillende digitale systemen, voor verschillende toepassingen (leerlingadministratie, leerlingvolgsystemen, elektronische leeromgeving, methodewebsites, open digitaal leermateriaal, etc.).


Lees meer

Toegang

Bij het matchen van identiteiten ontstaan regelmatig problemen. Ook brengt het gebruik van persoonsgegevens op deze schaal een privacy-risico met zich mee.


Lees meer

Ambities

Doelstelling 5
Variëren en arrangeren
Doelstelling 7
Leerplatforms
Doelstelling 6
Overkoepelend inzicht in de voortgang
Doelstelling 8
Nummervoorziening