Your address will show here +12 34 56 78

Gemakkelijk inzicht in de voortgang
Overkoepelend overzicht

Om onderwijs toe te spitsen op wat een specifieke leerling nodig heeft, is het van belang dat op ieder moment een goed overzicht van de vorderingen en resultaten beschikbaar is.
Op die manier kan per vak worden gevolgd wat de voortgang is, maar is ook zichtbaar welke specifieke vaardigheden goed ontwikkeld zijn of nog wat extra aandacht nodig hebben. Zo kan voor iedere leerling eenvoudig een persoonlijk leerplan worden gemaakt.
Een publiek-private standaard voor de uitwisseling van leerlingprofielen en voortgangsinformatie zorgt voor een overkoepelend overzicht van de voortgang van de leerling, ongeacht welke leeromgeving(en) de leerling gebruikt.
De implementatie van de standaard Uitwisseling Leerresultaten (UWLR, door iECK) zal de basis bieden voor een actueel digitaal schooldossier.

  • Text Hover

Het Doorbraakproject ondersteunt deze implementatie door een aantal voorbeelden van dashboards met scholen en aanbieders uit te testen, om zo vanuit praktijkervaring helder te krijgen wat aan informatie nodig is om het leerproces van een leerling optimaal te volgen.

De wensen van scholen en de beschikbare kennis rondom voortgangsinformatie zijn op een rij gezet in de Infographic Voortgangsinformatie en Dashboards.

Doelstelling 6
Overkoepelend inzicht in de voortgang