Your address will show here +12 34 56 78

Toegang
Persoonsgegevens

Uitgevers, distributeurs, softwareleveranciers, ze maken allemaal gebruik van een set persoonsgegevens om hun product te leveren of te personaliseren. Persoonsgegevens worden op grote schaal uitgewisseld om een match te vinden tussen de vele identiteiten in deze systemen.

  • Text Hover

Bij het matchen van identiteiten ontstaan regelmatig problemen. Ook brengt het gebruik van persoonsgegevens op deze schaal een privacy-risico met zich mee. Om dit te verhelpen, wordt gewerkt aan de nummervoorziening. Deze voorziening levert pseudoniemen: niet naar de leerling herleidbare nummers. Als een leerling inlogt, wordt in plaats van zijn of haar daadwerkelijke persoonsgegevens ‘onder de motorkap’ een pseudoniem gestuurd naar de systemen van de aanbieders. Aanbieders zien op dat moment enkel nog de code en alleen de school weet om wie het echt gaat. Op deze manier zijn de persoonsgegevens van leerlingen beter beschermd bij informatie-uitwisseling tussen scholen en aanbieders van digitale applicaties en leermaterialen, terwijl een optimaal gebruik van leermiddelen voor leerlingen, leraren en scholen mogelijk blijft.

Doelstelling 8
Nummervoorziening