Your address will show here +12 34 56 78

In de school
Begeleiding op maat

De vragen van scholen en schoolbesturen over gepersonaliseerd leren met ict staan centraal. Deze worden verhelderd, versterkt en gebundeld aangeboden aan aanbieders. Zo wordt massa aan de vraagzijde gemaakt.

Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor scholen en schoolbesturen. Zij maken keuzes over hun onderwijs en formuleren welke ict-oplossingen en -producten zij nodig hebben. Als de keuzes door de scholen en schoolbesturen gemaakt zijn, moeten de keuzes geïmplementeerd kunnen worden.

De PO-Raad en VO-raad verzorgen de activiteiten richting schoolbesturen die ict willen inzetten voor onderwijs op maat. Beide raden hebben een eigen programma waar scholen begeleiding op maat kunnen krijgen. Het programma van de PO-Raad en Kennisnet heet Slimmer leren met ICT. Het programma van de VO-raad heet Leerling 2020.

Slimmer leren met ICT

In het primair onderwijs is de missie dat alle scholen hun implementatie- en investeringsplan hebben om ict in te zetten voor goed onderwijs.


Lees meer

Leerling 2020 - Leerlabs

De ambitie in het voortgezet onderwijs is om een innovatiebeweging in de sector te stimuleren voor versnelling en verbreding van gepersonaliseerd leren in de scholen.


Lees meer