Your address will show here +12 34 56 78

Leerling 2020

Ambitie

De ambitie in het voortgezet onderwijs is om een innovatiebeweging in de sector te stimuleren voor versnelling en verbreding van gepersonaliseerd leren in de scholen.

Onderwijsondersteuning

Met het project Leerling 2020, uitgevoerd door Schoolinfo, ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met een focus op ict in de eigen school. Hiervoor heeft Leerling 2020 Leerlabs ingericht. In totaal zijn er 32 Leerlabs, waar aan tien thema’s wordt gewerkt. Meer hierover kunt u hier lezen. De Leerlabs bestaan uit een groep scholen die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Scholen kunnen onder begeleiding van coaches in Leerlabs aan de slag met door hen ingediende vraagstukken rondom digitalisering en gepersonaliseerd leren met ict. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas. De eerste tien Leerlabs zijn gestart in maart 2015, de tweede serie Leerlabs in april 2016. De laatste serie Leerlabs start in september 2016. In totaal werken zo’n 210 scholen aan hun ontwikkeling tot het bieden van meer maatwerk.

  • Text Hover

Naast de Leerlabs worden bijeenkomsten, masterclasses en andere sessies georganiseerd om de beweging in de sector verder te brengen en kennis uit te wisselen. Dit gebeurt onder andere door de resultaten die uit de Leerlabs komen te delen op http:leerling2020.nl/resultaten en het organiseren van bijeenkomsten zoals een docentencongres en werkconferenties rondom een thema.

De vragen van scholen en randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren worden verzameld en ingebracht binnen het Doorbraakproject. Zo kunnen we vanuit de vraag van scholen de markt tot innovatie bewegen en het aanbod veranderen naar de wensen van scholen.

Ambities

Doelstelling 1
Keuzes maken
Doelstelling 2
Infrastructuur
Doelstelling 3
Professionaliseringsbeleid
Doelstelling 4
Professioneel inkopen
Doelstelling 5
Variëren en arrangeren
Doelstelling 6
Overkoepelend inzicht in de voortgang
Doelstelling 9
Wet- en regelgeving