Your address will show here +12 34 56 78

Slimmer leren met ict

Missie

In het primair onderwijs is de missie dat schoolbesturen op ruime schaal ict inzetten voor goed onderwijs vanuit onderwijskundige overwegingen.

Onderwijsondersteuning

Met het programma Slimmer leren met ICT bieden de PO-Raad en Kennisnet scholen en hun besturen in het primair onderwijs ondersteuning bij de volgende stap met ict in hun onderwijs.

Vanuit het programma ontwikkelen we onder meer diverse tools en gaan langs bij scholen en besturen voor advies op maat. Hulp bij het maken van een implementatie- en investeringsplan, startpunt voor ieder schoolbestuur dat aan de slag wil met ict, maakt daar deel van uit. Daarnaast is er een helpdesk waar besturen met al hun vragen terecht kunnen en organiseren de PO-Raad en Kennisnet het hele jaar door bijeenkomsten. Voor iedere school is daarmee ondersteuning beschikbaar, afgestemd op de eigen behoefte, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. Dat aanbod blijft zich, afhankelijk van de behoefte van de scholen, ontwikkelen.

  • Text Hover

Speciaal voor scholen die willen innoveren en al wat verder zijn met ict, zijn er Versnellingsvragen. Scholen kunnen een versnellingsvraag indienen wanneer ze tegen vraagstukken aanlopen waar nog geen passende oplossing voor is. De PO-Raad en Kennisnet helpen de versnellingsvraag te beantwoorden en delen de resultaten met de sector. Zo helpen we niet alleen de school, maar ook de sector vooruit met ict en kan er meer onderwijs op maat worden gegeven.
De PO-Raad en Kennisnet zetten zich er daarnaast voor in om randvoorwaarden goed te regelen. Zo hebben wij met de andere betrokken partijen afspraken gemaakt over het veilig omgaan met privacy.

Ambities

Doelstelling 1
Keuzes maken
Doelstelling 2
Infrastructuur
Doelstelling 3
Professionaliseringsbeleid
Doelstelling 4
Professioneel inkopen
Doelstelling 5
Variëren en arrangeren
Doelstelling 6
Overkoepelend inzicht in de voortgang