Your address will show here +12 34 56 78

Aanbestedingsadviesraad

Wilt u onafhankelijk advies over uw ict-aanbesteding? Een aanbestedingsadviesraad geeft advies over uw inkoop van ict: van infrastructuur tot devices en leermiddelen.

 

Bent u van plan om een aanbesteding te doen voor de inkoop van ict-gerelateerde producten voor uw scholen? Voorziet u dat u binnenkort devices, netwerkdiensten of (ict-)leermiddelen gaat aanschaffen en bent u op zoek naar onafhankelijk advies over de manier waarop u deze gaat inkopen?

 

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad georganiseerd om scholen en schoolbesturen te adviseren over hun aanbesteding. Doel is om u met hulp van onafhankelijke expertise in staat te stellen uw vraag en criteria goed te matchen met het door u gewenste aanbod.

Waarom organiseren we deze aanbestedingsadviesraad?

In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT realiseren de PO-Raad, de VO-raad, de ministeries van EZ en OCW een doorbraak, zodat scholen die dat willen sneller van de meerwaarde van ict voor onderwijs op maat kunnen profiteren. Samen met scholen in po en vo, aanbieders en publieke partijen zorgen zij ervoor dat:

  • scholen de voor hen meest optimale keuzes kunnen maken
  • deze keuzes verkrijgbaar zijn op de markt, en
  • deze eenvoudig geïmplementeerd en gebruikt kunnen worden.

 

Een belangrijk aspect is de inkoop van producten en diensten. Door beter in te kopen kunnen scholen op een effectieve manier ict-producten en diensten verwerven die voldoen aan de wensen en eisen van scholen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Eén van de middelen om scholen hierin te ondersteunen is een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad.

Wat kunt u verwachten van de aanbestedingsadviesraad?

De aanbestedingsadviesraad geeft u op twee momenten kosteloos onafhankelijk advies over uw aanbesteding.


Het eerste advies gaat over uw aanbestedingsstrategie. Worden uw beleidskeuzes optimaal vertaald in de vraag die u wilt stellen aan leveranciers, mede gezien de ontwikkelingen op de markt? Is de manier van aanbesteden de meest passende?

 

Het tweede advies gaat over de door u opgestelde aanbestedingsdocumenten. Leiden de door u gehanteerde selectie- en gunningscriteria tot een goed onderscheid tussen de inschrijvers in de aanbesteding?

Wie zitten er in de aanbestedingsadviesraad?

In de aanbestedingsadviesraad zitten onafhankelijke experts, met kennis van allerlei verschillende terreinen van ict en aanbesteden.
Ook werkt de aanbestedingsadviesraad met een flexibele schil van deskundigen die afhankelijk van het onderwerp deelnemen.

Siep Eilander (voorzitter), voormalig directeur inkoop Rijksoverheid, directeur Bureau Management Rijk

Hans Jansen, teammanager ICT inkoop IUC Belastingdienst

Hans Dussel, hoofd concern inkoop gemeente Amsterdam

Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector

Robert Jansen, programmamanager Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk Ministerie van BZK

Ingrid de Bonth-Weekhout, vicevoorzitter college van bestuur Lucas Onderwijs

Jan-Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur De Groeiling

Rolf Zeldenrust (secretaris), adviseur/onderzoeker Significant

U kunt uw aanbesteding aanmelden via: info@doorbraakonderwijsenict.nl. U wordt dan gevraagd enkele documenten met betrekking tot uw project aan te leveren. Hierna worden de projectleider en de verantwoordelijke voor inkoop uitgenodigd voor de bijeenkomst van de aanbestedingsadviesraad om deze documenten te bespreken. Ook kunt u een eventueel door u ingehuurd aanbestedingsadviesbureau vragen aanwezig te zijn.

 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u al mondeling advies, kort na de bijeenkomst ontvangt u dit advies schriftelijk. De aanbestedingsadviesraad komt in principe maandelijks bijeen, zodat u altijd binnen een redelijke termijn advies krijgt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit advies.

In onze folder vindt u alle informatie over de Aanbestedingsadviesraad.