Your address will show here +12 34 56 78

Connectiviteit

Een goede internetverbinding is een randvoorwaarde bij de inzet van ict voor het bieden van meer maatwerk. Immers: zonder een goede verbinding met het internet is het voor leraren en scholen niet mogelijk om modern onderwijs met ict vorm te geven. Waar internetverbindingen uitvallen of niet voldoende snel zijn, wordt het leren van leerlingen gehinderd. Veel scholen zijn niet of onvoldoende aangesloten op glasvezel of kabel, waardoor er te weinig bandbreedte is voor brede invoering van digitalisering. 59 procent van de basisscholen en 36 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft geen toegang tot toekomstvaste ict-infrastructuur.

Doelstelling 2
Infrastructuur

Scholen moeten vaak het hogere zakelijke tarief voor deze voorziening betalen en de aangeboden diensten passen niet bij de wensen. Het niveau van digitalisering gaat omhoog, dus moet deze randvoorwaarde op orde zijn. Als de ict-infrastructuur schaalbaar is, bepaalt de techniek niet langer de snelheid van de ontwikkeling. Daarom is in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT onderzocht wat de behoefte van scholen aan een internetverbinding is, waar knelpunten liggen en hoe voldoende toegang tot snel en schaalbaar internet gerealiseerd kan worden, nu en voor de nabije toekomst.