Your address will show here +12 34 56 78

Onderzoek naar praktijksituaties
  • Text Hover

We willen weten wat werkt in de toepassing van meer gepersonaliseerd leren en onder welke condities dat werkt. Dit wordt onderzocht aan de hand van praktijksituaties. Wat we leren, delen we met iedereen. Met de resultaten moet het makkelijker worden voor scholen om aan de slag te gaan met differentiëren met ict in de klas.

Doelstelling 10
Onderzoek