Your address will show here +12 34 56 78

Nieuwsberichten
School

Welke kennis, vaardigheden en houding hebben leraren nodig voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen in het primair onderwijs? Een vraagstuk waar Stichting WereldKidz, bestaande uit dertig basisscholen en een school voor speciaal ..

Lees meer
School

Op de vernieuwde website Leerling2020.nl vindt de docent alles over gepersonaliseerd leren in de praktijk. Onlangs is daar een reviewpagina aan toegevoegd. Op deze pagina kunnen docenten een onderwijsproduct beoordelen en sterren toekennen en bekijke..

Lees meer
School

Onder het motto ‘Vandaag leren, morgen in de klas toepassen’ organiseert Leerling 2020 door het hele land werkconferenties voor docenten om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd leren. De thema’s van de werkconferenties zijn altijd actueel. Denk a..

Lees meer
Landelijk

De aanbestedingsadviesraad is sinds februari 2017 actief. In april en mei heeft de aanbestedingsadviesraad drie adviesvragen besproken van bestuurders uit het po en vo. Deze adviesvragen hadden alle drie betrekking op aanbestedingen die in voorbereid..

Lees meer
Landelijk

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en schoolbesturen kosteloos terecht voor onafhankelijk advies over ict-gerelat..

Lees meer
Landelijk

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de privacy van leerlingen beter te beschermen (Wet pseudonimisering persoonsgebonden nummer t.b.v. geven ond..

Lees meer
Keten, School

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Lin..

Lees meer
School

Gedeeld leiderschap creëer je zo Het februarinummer van het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 ging over schoolleiders. Hierin ook aandacht voor het veranderkrachttraject dat door Schoolinfo is opgezet. “Het is een tool om gedeeld leiderschap te creëren”..

Lees meer
VORIGE BERICHTENPagina 1 van de 11GEEN NIEUWE BERICHTEN

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

De nieuwsbrief van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT verschijnt vier keer per jaar en informeert u over de actuele onderwerpen waar het samenwerkingsverband mee bezig is.