Your address will show here +12 34 56 78

Nieuwsberichten
Landelijk

Sinds februari is vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de Aanbestedingsadviesraad Onderwijs & ICT beschikbaar. Bij de Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en schoolbesturen kosteloos terecht voor onafhankelijk advies over ict-gerelat..

Lees meer
Landelijk

De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW om de privacy van leerlingen beter te beschermen (Wet pseudonimisering persoonsgebonden nummer t.b.v. geven ond..

Lees meer
Keten, School

In het onderwijs leeft de wens om te kunnen variëren met leermaterialen via leerdoelen en om de voortgang van leerlingen te kunnen volgen langs leerdoelen. Dit bleek uit de vele aanmeldingen die Kennisnet en SLO hebben ontvangen voor de Proeftuin Lin..

Lees meer
School

Gedeeld leiderschap creëer je zo Het februarinummer van het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 ging over schoolleiders. Hierin ook aandacht voor het veranderkrachttraject dat door Schoolinfo is opgezet. “Het is een tool om gedeeld leiderschap te creëren”..

Lees meer
School

Kijk naar hoe ik in de klas presteer in plaats van op een toets “Goede communicatie en begeleiding van een vertrouwenspersoon op school”, “Weg met de hokjes vmbo, havo, vwo” en “Hoe geweldig zou het zijn als we geen cijfers hebben?” Zomaar enkele uit..

Lees meer
Landelijk

Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs en marktpartijen aan de overheid in het manifest ..

Lees meer
Keten

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn leerlingen? Dit is altijd al de kernvraag geweest voor vakdocenten en mentoren. Daarbij spelen vragen als: Wie moet ik achter de broek aan zitten? Welk onderwerp is voor veel leerlingen lastig? Zijn ze we..

Lees meer
School

In februari, maart en april 2017 vinden de Inspiratiedagen voor het voortgezet onderwijs plaats, georganiseerd door VO-content. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, teamleiders en schoolleiders die geïnteresseerd zijn in maatwerk en geperso..

Lees meer
VORIGE BERICHTENPagina 1 van de 11GEEN NIEUWE BERICHTEN

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

De nieuwsbrief van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT verschijnt vier keer per jaar en informeert u over de actuele onderwerpen waar het samenwerkingsverband mee bezig is.