Your address will show here +12 34 56 78

Ambities vertaald

Wat willen we in 2017 bereikt hebben?

Ambitie: Keuzes maken en implementeren

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gefundeerde keuzes maken over de inzet van ict. Ze weten hoe ze hun (ict-)keuzes kunnen implementeren.

Doelstelling 1
Keuzes maken

We helpen schoolbesturen weloverwogen keuzes te maken op het gebied van de toepassingen van ict, de implementatie van ict en de investeringen die daarvoor nodig zijn.

Doelstelling 2
Infrastructuur

We stellen informatie beschikbaar om de juiste infrastructurele keuzes te maken.

Doelstelling 3
Professionaliseringsbeleid

We helpen schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten bij het professionaliseren, zodat zij vaardig zijn met ict.

Doelstelling 4
Professioneel inkopen

We stellen schoolbesturen in staat om als professionele klant voordeel te behalen bij de inkoop of de aanschaf van ict(-gerelateerde) producten.

Ambitie: Uitvoering

Schoolbesturen ondervinden geen belemmeringen in markt en systeem bij de implementatie van hun keuzes.

Systemen moeten betrouwbaar en soepel met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is, vanaf de toegang tot digitale leermiddelen tot en met het gebruik daarvan. Hiertoe nemen we belemmeringen weg. Ook stimuleren we scholen om te vragen naar leermiddelen die onderwijs op maat mogelijk maken, om zo volume naar de vraag te creëren.

Doelstelling 5
Variëren en arrangeren

We stimuleren dat het aanbod van digitale leermiddelen geschikt is om leermiddeloverstijgend mee te variëren en arrangeren.

Doelstelling 6
Overkoepelend inzicht in voortgang

Wij willen het mogelijk maken om per leerling inzicht te krijgen in de voortgang van het leren op een leermiddel- en aanbiederoverstijgende manier.

Doelstelling 7
Leerplatforms

Voor het vo werken wij aan het wegnemen van technische belemmeringen bij het gebruiken van leermiddelen in of vanuit een gangbaar (leer)platform naar keuze.

Doelstelling 8
Nummervoorziening

We realiseren een nummervoorziening, zodat de uitgewisselde data bij het bestellen, leveren en gebruiken van leermiddelen zo minimaal mogelijk is. Hierdoor blijft de privacy van leerlingen en leraren beter gewaarborgd.

Doelstelling 9
Wet- en regelgeving

Waar nodig maken we afspraken over belemmeringen in wet- en regelgeving bij de keuze voor digitaal onderwijs op maat.

Doelstelling 10
Onderzoek

We weten steeds beter wat werkt bij het toepassen van ict en onder welke voorwaarden dit werkt.