Your address will show here +12 34 56 78

Documenten

Een selectie van documenten en infographics die opgesteld zijn in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Resultaten Doorbraakproject

november 2016 Scholen maken al veel gebruik van ict, maar er zijn nog belemmeringen die een brede inzet van ict in de weg staan. In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werken partijen samen om die belemmeringen op te heffen. In onze overzichtspublicatie presenteren wij u graag de voorlopige resultaten van het project.

Download
Actieplan internetconnectiviteit

september 2016 Actieplan voor internetconnectiviteit, op weg naar een toekomstvaste digitale infrastructuur voor het onderwijs Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft onderzocht wat de behoeften van scholen zijn omtrent een internetverbinding, waar knelpunten liggen en hoe voldoende toegang tot snel en schaalbaar internet gerealiseerd kan worden, nu en voor de nabije toekomst.

Download
Schoollocaties marktconsultatie connectiviteit

augustus 2016 Kennisnet voerde in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT een marktconsultatie uit om aanbieders te bewegen een aanbod te doen voor deze scholen. De overzichtsbijlage bij de algemene geanonimiseerde resultaten van die consultatie kunt u hier downloaden.

Download
Marktconsultatie connectiviteit

augustus 2016 Kennisnet voerde in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT een marktconsultatie uit om aanbieders te bewegen een aanbod te doen voor deze scholen. De algemene geanonimiseerde resultaten van die consultatie kunt u hier downloaden.

Download
Soepel werken met leeromgevingen

juni 2016 Leraren verlangen integratie van de systemen waarmee zij werken. Wat is nodig om soepel te werken met verschillende leeromgevingen? Bekijk de infographic soepel werken met leeromgevingen.

Download
Vragen en eisen uit het onderwijs

april 2016 Leraren willen graag up to date informatie over de voortgang van een leerling, waarbij gegevens van verschillende leermiddelen gecombineerd worden. Meer weten wat je nodig hebt?

Download
Leerdoelen en metadata

april 2016 Leraren willen gemakkelijk kunnen variëren met digitaal leermateriaal van verschillende aanbieders, vaak in aanvulling op het bestaande materiaal dat ze gebruiken. Meer weten wat je hierbij nodig hebt?

Download
Realisatie nummervoorziening

februari 2016 Nummervoorziening - de realisatie: In opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT bouwt Kennisnet de technische voorziening die de encryptie en het verspreiden van de pseudoniemen mogelijk maken. Medio 2016 is de nummervoorziening gereed. Lees meer over de realisatie in het projectplan realisatie.

Download
Implementatiekaders nummervoorziening

februari 2016 Nummervoorziening - de implementatie: Binnen Edu-K maken publieke en private partijen afspraken met elkaar over de manier waarop leveranciers het werken met pseudoniemen mogelijk maken in hun systemen. De sectorraden voor po, vo en mbo, en het ministerie van OCW hebben publieke kaders opgesteld voor de implementatie.

Download
Nummervoorziening in de Leermiddelenketen

februari 2016 Nummervoorziening - de wettelijke basis: Om ervoor te zorgen dat scholen in schooljaar 2016-2017 niet alleen met de nummervoorziening kunnen werken, maar er ook mee mogen werken, is een wetswijziging nodig. Parallel aan de realisatie en implementatie wordt hier door het ministerie van OCW aan gewerkt.

Download
Programma van Eisen nummervoorziening

februari 2016 Nummervoorziening - de realisatie: In opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT bouwt Kennisnet de technische voorziening die de encryptie en het verspreiden van de pseudoniemen mogelijk maken. Medio 2016 is de nummervoorziening gereed. Lees meer over realisatie in het programma van eisen.

Download
Zo bereid je je voor op inkoop van ict

februari 2016 Infographic Zo bereid je je voor op inkoop van ict: Betere voorbereiding betekent als bestuurder meer invloed op de voorwaarden en een passende oplossing.

Download
Publieksversie plan van aanpak

januari 2016 Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt.

Download
Opbrengsten publiek-private tafels

oktober 2014 Het doel van dit document is om inzicht te bieden in de uitkomsten van de publiek-private tafels en de conclusies en aanbevelingen die daaruit te halen zijn. Tevens biedt het inzichten aan andere geïnteresseerden.

Download
Model Bewerkersovereenkomst

april 2015 Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen zoals dat gesloten is tussen de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (vDOD).

Download
Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

april 2015 Convenant over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen.

Download