Your address will show here +12 34 56 78

Wat doen we?

Doel

Onderwijs is een cruciale factor om elk kind de mogelijkheden te geven waar het recht op heeft om te kunnen leven en werken in de 21e eeuw.

Als ict goed gebruikt wordt, helpt het om leerlingen te motiveren

en laat het hen beter presteren en sneller leren.

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt.

Ambities

We hebben samen drie ambities tot en met 2017:

Keuzes

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs maken gefundeerde keuzes voor hun inzet van ict.

Implementatie

Schoolbesturen weten hoe ze hun (ict-)keuzes kunnen implementeren.

Uitvoering

Er zijn geen belemmeringen in markt en systeem bij implementatie van de keuzes.

Hoe ziet leren op maat met ict er in de praktijk uit? En wat is daarvoor nodig? Schoolbesturen maken keuzes over hun onderwijs en de inzet van ict. Hier ligt de basis voor een heldere vraag aan de markt, die zij al dan niet gezamenlijk stellen.

Hoe gaan we dit realiseren?

Wij helpen schoolbesturen bij het maken van hun keuzes om ict in te zetten en om die keuzes te vertalen naar de producten en ondersteuning die scholen nodig hebben.

We versnellen het gebruik en de beschikbaarheid van leermiddelen die onderwijs op maat mogelijk maken. Dat doen we door:

  • te stimuleren dat scholen hiernaar vragen en hen te ondersteunen bij het formuleren van hun eisen en wensen
  • te bevorderen dat leraren digitaal leermateriaal van diverse aanbieders kunnen combineren, informatie over het leerproces vanuit verschillende bronnen kunnen inzien en (met de leerling) het leerproces kunnen plannen en bijsturen (Metadatering en standaarden zijn hiervoor voorwaardelijk.)
  • in de praktijk met scholen en aanbieders aan de slag te gaan en te komen tot een heldere vraag van scholen aan aanbieders, op basis waarvan scholen kunnen inkopen. 

 

We bekijken voor welke belemmeringen op landelijk niveau een oplossing moet komen. Randvoorwaarden als privacy en de beschikbaarheid van goede internetverbindingen pakken we op.