Your address will show here +12 34 56 78

Wie zijn we?

Stuurgroep

Alle partijen zijn betrokken bij wat in de keten (vanaf de toegang tot digitale leermiddelen tot en met het gebruik daarvan) en op landelijk niveau geregeld moet worden. Samen zorgen wij ervoor dat het een onlosmakelijk geheel vormt.


Lees meer

Klankbordgroep

In 2014 is de Klankbordgroep Leraren Doorbraakproject Onderwijs & ICT in het leven geroepen. Vraagstukken, kansen en knelpunten worden in klankbordbijeenkomsten verkend en getoetst met de praktijkervaringen van de leraren. Ook kunnen leraren vanuit hun ervaring nieuwe ideeën voordragen...


Lees meer